Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkaminen

Ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: OM 18/41/2016

Vastausaika on päättynyt: 25.8.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Hallitus on osana työllisyyttä lisääviä toimia tehnyt 1 päivänä syyskuuta 2016 seuraavan kirjauksen: ”Ulosottoon liittyviä työllistymisen kannustinloukkuja puretaan. Myönnetään helpotuksia ulosottoon työllistymisen kannustamiseksi ja pienituloisten ylivelkaantuneiden henkilöiden aseman helpottamiseksi. Valmistelussa arvioidaan erityisesti ulosoton suojaosuuden korottamisen mahdollisuudet ja vaikutukset."

Oikeusministeriö asetti tämän johdosta 17 päivänä tammikuuta 2017 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää eri vaihtoehtoja ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkamiseksi sekä ehdottaa siihen parhaiten soveltuvaa ratkaisua. Työryhmän oli yhtenä vaihtoehtona arvioitava ulosoton suojaosuuden korottamisen mahdollisuuksia ja vaikutuksia. Työryhmän oli arvioitava myös muita vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia sekä selvitettävä ratkaisukeinoja, jotka kohdistuvat pitkään työttöminä olleisiin velallisiin.
Linkit
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 25.8.2017.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnöstä ”Ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkaminen”. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, puh. 02951 50502, sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi (8.8. alkaen) sekä lainsäädäntösihteeri Tuukka Vähätalo, puh. 02951 50240, sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi (5.7. asti ja 9.8. alkaen).

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Jakelu:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon käräjäoikeus    
Etelä-Karjalan ulosottovirasto    
Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto    
Finanssiala ry    
Helsingin ulosottovirasto    
Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirasto    
Kainuun ulosottovirasto    
Kansaneläkelaitos    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Kihlakunnanulosottomiehet ry    
Lapin käräjäoikeus    
Oikeushallinnon henkilökunta OHK ry    
Oikeushallinnon toimihenkilöt JHL ry    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Professori Tuula Linna    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto ry    
Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry    
Suomen Kihlakunnanvoudit ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Turun kaupungin talous- ja velkaneuvonta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Uudenmaan TE-toimisto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ulosottovirasto    
Velkaneuvonta ry    
Verohallinto    
Asiasanat

ulosotto

maksukyvyttömyysmenettely

kannustinloukut

työllistyminen