Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö opettajarekisteriä ja opettajatiedonkeruuta koskevasta selvityksestä

Lausuntopyyntö opettajarekisteriä ja opettajatiedonkeruuta koskevasta selvityksestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3049/2021

Vastausaika on päättynyt: 25.3.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne opettajarekisteriä ja opettajatiedonkeruuta koskevasta selvityksestä.
Selvitys luovutettiin tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselle julkistustilaisuudessa 17.12.2021. Selvityksessä esitetään opettajarekisterin perustamista.
Lausuntopyyntö toimitetaan jakelussa mainituille. Tietoa pyynnöstä voitte jakaa edelleen tahoille ja henkilöille, joiden kannanottoa pidätte tarpeellisena.
Tausta
Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti helmikuussa 2021 opettajarekisteriä ja opettajatiedonkeruuta koskevan selvitystyön. Selvityshenkilöiksi nimitettiin OTM Henriikka Hannula, KTT Hannu Karhunen ja professori Jouni Pursiainen.

Selvityshenkilöiden tehtävänä oli selvittää, mihin käyttötarkoituksiin rekisteri tarvittaisiin, mikä olisi rekisterin kohderyhmä ja millaisia lainsäädäntötarpeita ja tietosuojakysymyksiä opettajarekisterin perustamiseen liittyisi. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää opettajarekisterin toteuttamisvaihtoehtoja ja kustannuksia sekä saada tietoa mahdollisuuksista vastata opettajia koskevan tiedonsaannin tarpeisiin kehittämällä olemassa olevia tiedonkeruun menetelmiä ja tietovarantoja.
Tavoitteet
Lausuntopyynnön tavoitteena on saada sidosryhmiltä asiantuntijapalautetta opettajarekisteriselvityksestä opettajatiedon keruuta koskevia ratkaisuja ja päätöksentekoa varten.
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-778-9 - Selvitys opettajarekisteristä ja opettajatiedonkeruusta / Utredning om inrättandet av ett lärarregister och om insamlingen av uppgifter om lärare – Henriikka Hannula, Hannu Karhunen, Jouni Pursiainen

Liitteet:

OKM_2021_54.pdf - Selvitys opettajarekisteristä ja opettajatiedonkeruusta (pdf) / Utredning om inrättandet av ett lärarregister och om insamlingen av uppgifter om lärare (pdf)

Aikataulu
Kommentit opettajarekisteriselvityksestä pyydetään antamaan Lausuntopalvelun kautta viimeistään perjantaina 25.3.2022.  
Vastausohjeet vastaanottajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne opettajarekisteriä ja opettajatiedonkeruuta koskevasta selvityksestä. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.

Pyydämme kommentteja kohdistetusti seuraavaan yhdeksään teemaan/kysymykseen:
  1. Opettajarekisterin hyödyt ja käyttötarkoitukset: Pyydämme kommentteja selvityksessä esitettyihin opettajarekisterin tuottamiin hyötyihin ja rekisterin käyttötarkoituksiin. Onko rekisterin hyödyt ja käyttötarkoitukset kuvattu selvitysraportissa onnistuneesti ja eri tahojen tarpeet ja näkökulmat huomioiden? (Ks. raportin luku 6; osin luku 7).
  2. Opettajarekisteriin liittyvät haasteet: Pyydämme kommentteja selvityksessä esitettyihin opettajarekisteriin liittyviin haasteisiin. Onko opettajarekisteriin ja sen perustamiseen liittyvä haasteet huomioitu selvityksessä onnistuneesti? (Ks. osin luvut 6, 8 ja 9)
  3. Opettajarekisterin kohderyhmät ja vaiheittainen eteneminen: Pyydämme kommentteja raportissa esitettyihin opettajarekisterin kohderyhmiin ja vaiheittaiseen etenemiseen. Jos opettajarekisteri perustetaan, mitkä kohderyhmät opettajarekisterin tulisi kattaa, mitä koulutusasteita sen tulisi koskea? Miksi? Onko selvityksessä esitetty opettajarekisterin perustamisen vaiheistaminen tarkoituksenmukaista? (Ks. luku 7)
  4. Opettajarekisterin sisällöt: Pyydämme kommentteja selvityksessä esitettyihin opettajarekisterin sisältöihin. Mitä tietoja rekisterin tulisi kattaa? (Ks. luku 7.3)
  5. Opettajarekisteriin liittyvät tiedonsaantioikeudet ja tietosuojakysymykset: Pyydämme kommentteja opettajarekisteriin liittyviin tiedonsaantioikeuksiin ja tietosuojakysymyksiin. Pitäisikö opettajarekisterin tietojen saatavuus organisoida jotenkin toisin kuin mitä selvityksessä esitetään? (Ks. erityisesti luku 9.5; osin myös muut luvun 9 alaluvut)
  6. Opettajarekisterin kustannukset: Pyydämme kommentteja rekisterin perustamiseen ja ylläpitoon liittyviin kustannuksiin. Onko opettajarekisterin kustannukset kuvattu selvityksessä onnistuneesti? Millaisia selvityksen ulkopuolelle jääneitä kustannuksia opettajarekisterin perustamisesta ja ylläpidosta voi aiheutua? (Ks. pääasiassa luku 8.1)
  7. Vaihtoehdot rekisteripohjaiselle tiedonkeruulle: Pyydämme kommentteja vaihtoehdoista rekisteripohjaiselle tiedonkeruulle. Onko esityksessä huomioitu riittävän kattavasti muut vaihtoehtoiset tavat tiedonkeruulle? Olisiko selvityksessä esitetylle opettajarekisterille toimivaa vaihtoehtoa, joka tuottaisi tarvittavaa tietoa opettajista? Miten nykyistä kolmen vuoden välein toteutettavaa opettajatiedonkeruuta tulisi kehittää nykyisiä ja tulevia tietotarpeita vastaavaksi? (Ks. pääasiassa luku 8.3, myös 3.4)
  8. Muut mahdolliset huomiot opettajarekisteriselvitykseen liittyen
  9. Kannatatteko selvityksessä kuvatun opettajarekisterin perustamista? (Vastausvaihtoedot: KYLLÄ / Kyllä, alla kuvatuilla muutoksilla / EI)
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi pyydämme, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden/teemojen mukaisesti.
 
Opettajarekisteriselvitystä voi tarkastella PDF-muotoisesta tiedostosta, joka on julkaistu valtioneuvoston julkaisuarkistossa (linkki PDF-tiedostoon löytyy yltä kohdasta ”linkit”).

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Jos lausuntopalvelu.fi:tä ei ole mahdollista käyttää, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon (kirjaamo.okm@gov.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/3049/2021.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Valmistelijat
opetusneuvos Marjo Vesalainen, opetus- ja kulttuuriministeriö, marjo.vesalainen@gov.fi
opetusneuvos Kirsi Alila, opetus- ja kulttuuriministeriö, kirsi.alila@gov.fi
opetusneuvos Jukka Haapamäki, opetus- ja kulttuuriministeriö, jukka.haapamaki@gov.fi
erityisasiantuntija Victor Nyberg, opetus- ja kulttuuriministeriö, victor.nyberg@gov.fi
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Ada Äijälän koulu O/Y    
AEL-Amiedu Oy    
Ahlmanin koulun Säätiö sr    
Aitoon Emäntäkoulu Oy    
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE    
Apollon Yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry    
Ava-instituutin kannatusyhdistys ry    
Axxell Utbildning Ab    
Björneborgs svenska samskolas aktiebolag    
Careeria Oy    
Centria ammattikorkeakoulu    
Cimson Koulutuspalvelut Oy    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Englantilaisen koulun säätiö sr    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y.    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Fintraffic Lennonvarmistus Oy    
Folkhälsan Utbildning Ab    
Forssan kaupunki    
Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf    
Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa    
Föreningen för Svenska samskolans i Tammerfors upprätthållande rf    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Hanken Svenska handelshögskolan    
Harjavallan kaupunki    
Harjun Oppimiskeskus Oy    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
HAUS Kehittämiskeskus Oy    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin eurooppalainen koulu    
Helsingin kansainvälisen koulun vanhempainyhdistys ry    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin Konservatorion Säätiö sr    
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu    
Helsingin Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys ry    
Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy    
Helsinki Business College Oy    
Helsinki-yliopisto    
Hengitysliitto ry    
Hevosopisto Oy    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Huittisten kaupunki    
Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)    
Humppilan kunta    
Hyria koulutus Oy    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ammatti-instituutti Oy    
Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Hämeen kansansivistystyön säätiö sr    
Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen Liikuntaopisto Osakeyhtiö    
Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun säätiö sr    
Itä-Suomen yliopisto    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jokioisten kunta    
Jollas-Opisto Oy    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK)    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr    
Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y.    
Jyväskylän yliopisto    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK)    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry    
Kalevan lukion kannatusyhdistys ry.    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry    
Karelia ammattikorkeakoulu    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan Konservatorion Kannatusyhdistys Ry    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr    
Kiipulasäätiö sr    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kirkkopalvelut ry    
Kisakalliosäätiö sr    
Kisakeskussäätiö sr    
Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
KONE Hissit Oy    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korpisaaren Säätiö sr    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotka Svenska Samskolas Garantiförening r.f.    
Kotkan kaupunki    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Brahe    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen r.y.    
Kouvolan ammattiopisto Oy    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
KSAK Oy    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiö    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuopion kaupunki    
Kuopion Konservatorion kannatusyhdistys r.y.    
Kuopion Talouskoulun Kannatusyhdistys ry    
Kuortaneen kunta    
Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kvarnen Samkommun    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Laajasalon opiston säätiö sr    
LAB-ammattikorkeakoulukoulu    
Lahden kansanopiston säätiö sr    
Lahden kaupunki    
Lahden Konservatorio Oy    
Lahden Rudolf Steiner-koulun Kannatusyhdistys ry    
Lahden yhteiskoulun säätiö sr    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Laurea ammattikorkeakoulu    
Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Live-säätiö    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Lumijoen kunta    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y.    
Maanviljelyslyseon osakeyhtiö    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Management Institute of Finland MIF Oy    
Marttayhdistysten liitto ry    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Mercuria kauppaoppilaitos Oy    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Meyer Turku Oy    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Munkkiniemen koulutussäätiö sr    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Optima samkommun    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk)    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto    
Oulunkylän yhteiskoulun kannatusyhdistys r.y.    
Outokummun kaupunki    
Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukio    
Paasikiviopistoyhdistys r.y.    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Palkansaajien koulutussäätiö sr    
Palloilu Säätiö sr    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perho Liiketalousopisto Oy    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkkalan kunta    
Pohjois-Haagan yhteiskoulu oy    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä Riveria    
Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Pohjois-Savon Kansanopistoseura r.y.    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Portaanpää ry    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Pro Lukio ry.    
Professoriliitto    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr    
Raision kaupunki    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rastor-instituutti ry    
Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y.    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovalan Setlementti ry    
Rovaniemen kaupunki    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaisalueen Koulutuskeskus    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savon koulutuskuntayhtymä    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK)    
Seinäjoen kaupunki    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sivistystyönantajat SIVISTA    
Skolgarantiföreningen r.f.    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
Sulkavan kunta    
Suomalaisen yhteiskoulun osakeyhtiö    
Suomalais-venäläinen koulu    
Suomen Adventtikirkko    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy    
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen llmailuopisto Oy    
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry    
Suomen Nuoriso-Opiston kannatusyhdistys ry    
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI    
Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy    
Suomen Yrittäjäopiston Kannatus Oy    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taideyliopisto    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)    
Tampereen kaupunki    
Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr    
Tampereen Steiner-kouluyhdistys r.y.    
Tampereen Yhteiskoulun Säätiö sr    
Tampereen yliopisto    
Tanhuvaaran Säätiö sr    
TAO, Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tieteentekijät    
Tietosuojavaltuutettu    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Touko Voutilaisen koulusäätiö sr    
Toyota Auto Finland Oy    
Traffica Oy    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun kristillisen opiston säätiö sr    
Turun musiikinopetus Oy    
Turun yliopisto    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
TYA-oppilaitos Oy    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtehoseura ry    
Töölön Yhteiskoulu Osakeyhtiö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK)    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vaasan yliopisto    
Valkeakosken kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valkealan Kristillisen Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy    
Valtimon kunta    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varalan Säätiö sr    
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL    
Varkauden kaupunki    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viipurin Reaalikoulu Oy    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Yliopistojen opetusalan liitto YLL ry/Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL rf    
Ylitornion kunta    
Ylitornion Yhteiskoulun Kannatusosakeyhtiö    
Ylivieskan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Ylöjärven kaupunki    
Ypäjän kunta    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä    
Äänekosken kaupunki    
Asiasanat

tiedonkeruu

rekisterit

opettaja

opettajankoulutus