Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hevostalouden perustutkinnon perusteista

Lausuntopyyntö hevostalouden perustutkinnon perusteista

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-113-2020

Vastausaika on päättynyt: 17.2.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetushallitus pyytää lausuntoanne hevostalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta.

Tausta
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteessa oleville ammatillisille tutkinnoille. Tutkinnon perusteiden uudistaminen tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Uudistetut hevostalouden perustutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.1.2021.

Tavoitteet
Hevostalouden perustutkinnon perusteiden uudistamisen tavoitteena on päivittää perusteiden sisältö vastaamaan työelämän osaamistarpeita. Perusteluonnoksessa ehdotetaan kahden aikaisemman tutkintonimikkeen, hevostenhoitaja ja ratsastuksenohjaaja, lisäksi uutta tutkintonimikettä hevospalveluohjaaja. Luonnoksessa on käytetty uutta tapaa kuvata osaamisen arviointia, jossa kaikkien uudistettujen tutkinnon osien arviointikriteerit ovat samat. Tämän toivotaan selkeyttävän ja helpottavan arviointia. 
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 17.2.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta ja osaamispisteytyksestä
  • tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat)
  • uudesta ehdotetusta tutkintonimikkeestä
Ratsastukseen liittyvän osaamisen osalta pyydämme myös arvioita ehdotettujen ratsastusratojen vaativuustason sopivuutta suhteessa tutkinnon tasoon ja suoritusmahdollisuuksiin. Olisiko esimerkiksi kouluratsastusohjelma helppo A:1 sopivampi? 

Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnonantajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.
 
Valmistelijat
Hevostalouden perustutkinnon perusteiden luonnos on valmisteltu eri tahoja osallistaen valmistelutyön aikana. Työ on tehty avoimissa työpajoissa, joihin osallistui laajasti työ- ja elinkeinoelämän ja koulutuksen järjestäjien edustajia. Työpajoja on järjestetty viisi: 22.3.2019 (noin 40 osallistujaa), 25.-26.4.2019 (noin 25 osallistujaa), 3.-4.10.2019 (noin 25 osallistujaa), 25.10.2019 ratsastuksen tutkinnon osiin liittyvä työpaja (noin 10 osallistujaa) ja 22.11.2019 (noin 30 osallistujaa). Työpajojen välillä luonnosta on ollut mahdollista kommentoida kaikille avoimella verkkoalustalla. Lisäksi eräitä täsmennyksiä luonnokseen kysyttiin avoimella verkkokyselyllä (17 vastausta). Työn aikana on myös kuultu ja käyty keskusteluja tutkinnon sisältötarpeista useiden eri tahojen kanssa. Hevostalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksen kirjoittamistyöstä on vastannut Ylä-Savon ammattiopisto.

Lisätietoja antavat opetusneuvos Marjatta Säisä (marjatta.saisa@oph.fi) ja Tuovi Huttunen (tuovi.huttunen@ysao.fi).
Jakelu:
Axxell Utbildning Ab    
Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus/HY    
Eläinten hyvinvointikeskus/LUKE    
Harjun Oppimiskeskus Oy    
Hevosopisto Oy    
Hevostalouden ja eläintenhoidon työelämätoimikunta    
Hippolis Hevosalan osaamiskeskus    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
M aa- ja metsätalousministeriö    
M aa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto M TK ry    
Maaseudun työnantajaliitto    
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)    
Raahen Koulutuskuntayhtymä    
Ratsujalostusliitto ry    
Ruokavirasto    
SRL:n lännenratsastuskomitea    
SRL:n lännenratsastuskomitea    
SRL:n valjakkokomitea    
SRL:n vikellyskomitea    
Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen eläintenkouluttajat ry    
Suomen eläintenkouluttajat ry    
Suomen hevosenomistajien keskusliitto ry.    
Suomen Hevostietokeskus ry    
Suomen Hippos ry    
Suomen Islanninhevosyhdistys ry    
Suomen Islanninhevosyhdistys ry    
Suomen Kengityssepät Ry    
Suomen Ratsastajainliitto    
Suomen Ratsastuksenopettajain yhdistys ry    
Suomen Ravivalmentajat ry    
Suomen Valjas- ja Satulasepät ry    
Suomen Valmentajat Equestrian Trainers Finland    
Teollisuusliitto    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Asiasanat

ammatillinen koulutus, tutkinnon perusteet