Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma

Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/13922/2021

Vastausaika on päättynyt: 13.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Kansallinen lapsistrategia julkaistiin 23.2.2021, ja se koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lisäksi strategiassa ja sen toimeenpanossa huomioidaan laajasti perheet, joissa lapset elävät, sekä lapsuuden ja aikuisuuden nivelvaiheessa olevat nuoret aikuiset.
 
Nyt keväällä 2021 valmistellaan strategian toimeenpanosuunnitelmaa, eli toimintamallia siitä, miten strategian linjauksia edistetään seuraavan kahden vuoden aikana. Tässä lausuntopyynnössä esittelemme joukon ehdotuksia strategian linjausten edistämiseksi, ja toivomme, että saisimme niistä palautetta ja kommentteja työn tueksi.
 
Ehdotukset on jaettu kymmeneen eri kokonaisuuteen strategian jaottelun mukaisesti. Voit vastata halutessasi yhteen tai useampaan kokonaisuuteen.
 
Ehdotusten kommentoinnin lisäksi otamme mielellämme vastaan ideoita muiksi lapsen asemaa edistäviksi toimenpiteiksi Suomessa. Jatkovalmistelua varten kaikkein otollisimpia ovat ehdotukset, jotka ovat konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia alle kahden vuoden aikajänteellä; joissa on huomioitu jo käynnissä oleva toiminta; ja jotka auttavat luomaan perustaa pitkäjänteiselle lapsi- ja perhepolitiikalle.
 
Kommentteja ja ehdotuksia hyödynnetään toimeenpanosuunnitelman valmistelussa. Toimeenpanosuunnitelma valmistuu kesällä 2021 ja se julkaistaan strategian verkkosivuilla https://www.lapsistrategia.fi/. Sivuilta löytyvät myös strategian eri kieliversiot, materiaalit ja ajankohtaiset kuulumiset kokonaisuudessaan.

 
Linkit

http://www.lapsistrategia.fi - Kansallisen lapsistrategian verkkosivut.

Liitteet:

lapsistrategia-FIN.pdf - Kansallinen lapsistrategia

barnstrategin-SVE.pdf -

Aikataulu

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 13.6.2021. 

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Pyydämme, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnön otsikoiden mukaisesti. 
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi -palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.
 
Lausuntoja toivotaan mahdollisimman laajasti eri toimijoilta. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia. 


Ministeriöille ja virastoille varataan erikseen lausuntomahdollisuus VAHVAn kautta 14.6.2021 lukien. 


 

Valmistelijat

Erityisasiantuntija Sanna Koulu, etunimi.sukunimi@stm.fi, puh. 029 516 3671.
Jakelu:
Sanna Koulu    
Asiasanat

lapsen oikeudet

lapsistrategia

lapset

nuoret