Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi lääkelain muuttamiseksi lääkkeiden turvaominaisuuksien osalta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi lääkelain muuttamiseksi lääkkeiden turvaominaisuuksien osalta

Lausuntopyynnön diaarinumero: STM081:00/2018

Vastausaika on päättynyt: 5.10.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ministeriössä on valmisteltu hallituksen esitystä laiksi lääkelain muuttamisesta. Esityksessä saatetaan kansallisesti voimaan lääkeväärennösdirektiivin (2011/62/EU) turvaominaisuuksia koskevat kohdat. Lisäksi esityksessä on tarkoitus panna täytäntöön lääkkeiden turvaominaisuuksista annetun EU-asetuksen N:o (EU) 2016/161 edellyttämät kansalliset toimenpiteet ja säätää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 edellyttämistä muutoksista koskien apteekkisopimuksia.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi –palvelussa. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi –sivustolla ja hankerekisterissä. Lausuntopyynnön materiaali löytyy myös STM:n verkkosivuilta osoitteesta www.stm.fi/lausuntopyynnot.
 
Lausunnot pyydetään antamaan lausuntopalvelussa viimeistään 5.10.2018

Lausuntopyynnön lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö järjestää säädösehdotusta koskevan kuulemistilaisuuden. Tilaisuus pidetään torstaina 27.9. klo 9-11, paikkana STM:n kokoustila kh-Iso; osoitteessa Kirkkokatu 14. Tilaisuudessa esitellään luonnos hallituksen esitykseksi ja kerrotaan valmistelun etenemisestä.
 
Ilmoittautuminen kuulemistilaisuuteen 20.9.2018 mennessä oheisen linkin kautta: https://www.webropolsurveys.com/S/EE7DE1183250135C.par
 
Kuulemistilaisuuden osallistujilla on mahdollisuus tuoda esiin näkökulmia, joita luonnoksessa hallituksen esitykseksi pitäisi vielä huomioida. Kuulemistilaisuudessa voi tätä varten pitää noin 5 minuutin mittaisen puheenvuoron. Pyydämme mainitsemaan puheenvuoron käyttämisestä ilmoittautumisen yhteydessä.
 
Valmistelijat
lakimies Tiina Satti, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 02951 63411 ja
neuvotteleva virkamies Ulla Närhi, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 02951 63391
 
Jakelu:
Fimea    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopiston apteekki    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopiston apteekki    
KELA    
KELA    
KELA    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuntaliitto    
Lääke- ja terveyshuolto ry    
Lääketeollisuus    
Lääketeollisuus    
Lääketeollisuus    
Lääkäripalvelulyritysten yhdistys ry    
Lääkäripalvelulyritysten yhdistys ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Orion Oyj    
Potilasliitto    
Rinnakkaislääketeollisuus    
Rinnakkaislääketeollisuus    
Sairaala-apteekkarit    
Sairaala-apteekkarit    
Sairaala-apteekkarit    
Sairaala-apteekkarit    
Sairaala-apteekkarit    
Sairaala-apteekkarit    
SosTe    
Suomen Proviisoriyhdistys    
Suomen Apteekkariliitto    
Suomen Eläinlääkäriliitto    
Suomen Eläinlääkäriliitto    
Suomen Farmasialiitto    
Suomen Farmasialiitto    
Suomen Farmasialiitto    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen lääkerinnakkaistuojien yhdistys    
Suomen Lääkevarmennus Oy    
Suomen Lääkevarmennus Oy    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen Proviisoriyhdistys    
SuPer    
SuPer    
SuPer    
SuPer    
Tehy    
TEM    
Terveysteknologian liitto ry FiHTA    
THL    
THL    
THL    
Tietosuojavaltuutettu    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Åbo akademi