Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - HE-luonnos kokoontumislain 7 §:n muuttamiseksi

HE-luonnos kokoontumislain 7 §:n muuttamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4379/2018

Vastausaika on päättynyt: 15.11.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kokoontumislakia siten, että ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä kokouksesta olisi tehtävä ilmoitus kokouspaikan poliisille vähintään kolme vuorokautta ennen kokouksen alkamista. Ilmoitusajan pidentämisellä pyritään antamaan poliisille nykyistä paremmat edellytykset turvata kokoontumisvapauden käyttämistä ja hoitaa muut yleisiin kokouksiin liittyvät poliisin tehtävät.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 15.11.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajia pyydetään antamaan lausuntonsa vastaamalla lausuntopalvelu fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Timo Makkonen, oikeusministeriö, puh. 029 515 0230, etunimi.sukunimi@om.fi
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Helsingin poliisilaitos    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta    
Poliisihallitus    
Sisäministeriö    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Asiasanat

kokoontumisvapaus; kokoontumislaki; poliisi