Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Janakkalan kunnan hankintastrategia

Janakkalan kunnan hankintastrategia

Lausuntopyynnön diaarinumero: 25712016

Vastausaika on päättynyt: 30.11.2016

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Janakkalan kunnanvaltuusto hyväksyi 14.3.2016  15 § Janakkalan kuntastrategian 2025 sillä lisäyksellä, että kärkihankkeisiin lisätään hankintastrategian laatiminen.

Janakkalan elinvoimatiimi Voimala on valmistellut hankintastrategian luonnoksen, josta nyt pyydetään lausuntoja. Strategian valmistelussa on otettu huomioon Janakkalan elinvoimaohjelmassa sekä Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvityksessä esiin nousseet hankintoja koskevat teemat ja Hämeen Yrittäjien hankinta-asiamiehen kautta tulleet yrityssektorin tarpeet. Valmistuttuaan strategia on ohjenuora Janakkalan kunnan hankintoja tekeville viranhaltijoille.

 

Tavoitteet
Lausuntopyynnön tavoitteena on hankkia palautetta erityisesti yrityssektorilta.
Linkit
Liitteet:

Hankintastrategia_luonnos .pdf - Luonnos Janakkalan hankintastrategiasta

Aikataulu

Lausunnot pyydetään jättämään 30. 11.2016 klo 17 mennessä. Ohjelma viimeistellään saadun palautteen ja lausuntojen pohjalta, minkä jälkeen se menee kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn.

 

 

Vastausohjeet vastaanottajille
Lue strategia kokonaisuudessaan  liitteestä  ja anna lausunto vapaamuotoisesti, voit kommentoida kokonaisuutta tai yksittäin kutakin hankinnan periaatetta. Lausuntopyyntöä voi myös jakaa omille verkostoille. Palveluun kirjautumalla lausunnon voi antaa kuka tahansa asian tärkeäksi kokeva, myös muut kuin ne, joille lausuntopyyntö on lähetetty.
Valmistelijat

Janakkalan kunnan elinvoimatiimi Voimala
kunnanjohtaja Tanja Matikainen, tanja.matikainen@janakkala.fi
elinvoimapäällikkö Ismo Holstila, ismo.holstila@janakkala.fi
tekninen johtaja Jukka Vahila, jukka.vahila@janakkala.fi
toimitusjohtaja Markus Myhrberg, markus.myhrberg@janakkala.fi
viestintäpäällikkö Leena Joutsenniemi, leena.joutsenniemi@janakkala.fi

Jakelu:
Harri Koski    
Juha Haukka    
Juha Ketola    
Juha-Pekka Arkkila    
Kalevi Virtanen    
Markku Anttila    
Markku Lyytikkä    
Timo Ilomäki    
Asiasanat

julkiset hankinnat