Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö lakiluonnoksesta luottotietolain muuttamiseksi maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämiseksi

Begäran om utlåtande om ett utkast till ändring av kreditupplysningslagen för att förkorta lagringstiderna för betalningsanmärkningar

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/16344/2020

Vastausaika on päättynyt: 14.4.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om ett utkast till ändring av kreditupplysningslagen. Ändringarna gäller lagringstiderna för anteckningar om betalningsstörningar, så kallade betalningsanmärkningar.
Bakgrund
De föreslagna ändringarna bygger på regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. En av regeringsprogrammets föresatser är att den tid betalningsanmärkningar är i kraft ska förkortas. Med ändringarna genomförs det mål som ställs upp i riksdagens uttalande (RSv 69/2020 rd) enligt vilket riksdagen förutsätter att de som på behörigt sätt har betalat de belopp som ligger till grund för en betalningsanmärkning ska avföras ur registret inom en månad efter betalningen.
 
Målsättningar
Det föreslås att lagringstiden för vissa allmänt förekommande betalningsanmärkningar som registreras som person- och företagskreditupplysningar förkortas till en månad om den fordran som ligger till grund för uppgifterna har betalats. Enligt förslaget slopas den förlängande effekten av nya betalningsanmärkningar. Det föreslås också vissa andra justeringar i bestämmelserna i kreditupplysningslagen. Vid justitieministeriet pågår ett separat lagstiftningsprojekt för att genomföra de ändringar i kreditupplysningslagen som Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning förutsätter. Avsikten är att projekten ska sammanslås under den fortsatta beredningen.
Bilagor:

Lakiluonnos perusteluineen 4.3.2021.pdf - Lakiluonnos perusteluineen

Sammandrag och Lagförslag.pdf - Sammandrag och Lagförslag

Tidtabell
Utlåtanden tas emot via webbtjänsten utlåtande.fi under remisstiden som pågår från den 4 mars till den 14 april 2021. På grund av tidsplanen för projektet kan remisstiden inte förlängas.


 
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet fäster uppmärksamhet vid att lagförslaget har beretts för att uppnå det mål som uppställts i riksdagens ovan nämnda uttalande. Justitieministeriet ber om ert utlåtande om de föreslagna ändringarnas konsekvenser, om motiveringarna till enskilda bestämmelser samt om eventuella andra relevanta aspekter med beaktande av denna grundläggande utgångspunkt.

Vi ber er lämna ert utlåtande via webbtjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas in separat per e-post eller post. Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi och på projektets webbplats.
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av specialsakkunnig Johanna Isoaho, tfn 0295 150 210, och lagstiftningsrådet Virpi Koivu, tfn 0295 150 071, fornamn.efternamn@om.fi.
Sändlista:
Tact Finance Oyj    
4finance Oy    
Alma Talent Tietopalvelu    
Aurajoki Nordic Oy    
Bank Norwegian AS    
Bisnode Finland Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroloan Consumer Finance Oyj    
Fellow Finance Oyj    
Ferratum Finland Oy    
Financer.com    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnvera Oyj    
Intrum Justitia Oy    
IPF Digital Finland Oy    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Kuluttajaliitto    
Lindorff Oy    
Luottomiehet ry    
Mencode Oy    
Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry    
Oikeusrekisterikeskus    
Ok Perintä Oy    
OPR-Finance Oy    
Poliishallitus    
professori Vesa Puttonen    
Rahanpesun selvittelykeskus(keskusrikospoliisi)    
Santander Consumer Finance Oy    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Pankki    
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry    
Suomen Vuokranantajat    
Suomen Yrittäjät ry    
Takuu-Säätiö    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Työ-ja elinkeinoministeriö    
Ulosottolaitos    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE    
Valtiovarainministeriö    
Veikkaus Oy    
Velallisten tukiryhmä VTR    
Velkaneuvonta ry    
Verohallinto    
Vuokralaiset ry    
Yritys-Suomi Talousapu/ELY-keskus