Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Mielenterveysstrategian luonnoksesta

Lausuntopyyntö Mielenterveysstrategian luonnoksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: STM/2776/2018

Vastausaika on päättynyt: 28.10.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Pääministeri Rinteen hallituksen ohjelmaan on kirjattu:
”Laaditaan aiempaa valmistelua hyödyntäen mielenterveysstrategia, joka näkee mielenterveyden pääomana, turvaa mielenterveysoikeudet ja -palvelut, linkittää ne olemassa oleviin rakenteisiin, ehkäisee itsemurhia ja vahvistaa ammattilaisten osaamista. Samalla uudistetaan mielenterveys- ja päihdelainsäädäntö.”
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama asiantuntijaryhmä on valmistellut kansallista mielenterveysstrategiaa syksystä 2018 alkaen laaja-alaisessa yhteistyössä. Keväällä 2019 järjestetyissä kuulemisissa saatiin yli 800 palautetta. Asiantuntijaryhmä kirjoitti kuulemisten jälkeen luonnoksen, jossa on viisi mielenterveyspoliittista painopistettä ja ehdotukset tavoitteiden saavuttamiseksi
Tausta
Ensimmäinen kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma julkaistiin vuonna 2009, ja se ulottui vuoteen 2015. Vuonna 2016 julkaistussa loppuraportissa arvioitiin suunnitelmalla olleen myönteistä vaikutusta ja ehdotettiin kehittämistoimenpiteitä vuoteen 2020 saakka. Vuosina 1986-1996 Suomessa toteutettiin kansallinen itsemurhien ehkäisyohjelma. Ohjelma tuotti myönteisiä tuloksia, mutta projektin päätyttyä itsemurhien ehkäisytyön suunnitelmallisuus, koordinaatio ja toimenpiteiden seuranta ovat olleet puutteellisia.
 
 
Tavoitteet


Mielenterveysstrategia ohjaa mielenterveystyötä vuosina 2020-2030.  Se turvaa mielenterveyspolitiikan ja toimenpiteiden jatkuvuutta, tavoitteellisuutta ja ajantasaisuutta. Strategia kattaa myös päihdepalvelut ja ottaa huomioon ehkäisevän päihdetyön vuosien 2015-2025 toimintaohjelman. Strategia sisältää itsemurhien ehkäisyohjelman.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi-sivustolla julkaistuun lausuntopyyntöön ja siinä esitettyihin kysymyksiin viimeistään 28.10.2019.
 
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat lääkintöneuvos Helena Vorma puh. 02951 63388, erityisasiantuntija Tuulia Rotko puh. 02951 63125 sekä aikatauluun liittyvät asiat suunnittelija Anu Kosloff puh. 02951 63584.

Katso tarkemmin: https://stm.fi/mielenterveyslinjaukset

 
Jakelu:
10 suurinta kuntaa    
11 suurinta kuntaa    
12 suurinta kuntaa    
13 suurinta kuntaa    
14 suurinta kuntaa    
15 suurinta kuntaa    
16 suurinta kuntaa    
17 suurinta kuntaa    
18 suurinta kuntaa    
19 suurinta kuntaa    
AA    
ADHD-litto    
Ahvenanmaan hallintotuomioistui    
Akava ry    
Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry    
A-kiltojen liitto ry    
A-klinikka Oy    
A-klinikkasäätiö    
Alvi ry    
AMK-verkosto    
Aseman lapset ry    
Asumispalvelusäätiö    
Autismi- ja Aspergerliitto    
Autismisäätiö    
AVIt    
AVIt    
AVIt    
AVIt    
AVIt    
AVIt    
Disso ry    
EFCAP Finland    
Ehkäisevän päidetyön jäsenverkosto    
Ehyt ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläketurvakeskus    
Eläkevakuuttusyhtiö Elo    
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen    
Eläkevakuutusyhtiö Keva    
Eläkevakuutusyhtiö Mela    
Eläkevakuutusyhtiö Varma    
Eläkevakuutusyhtiö Veritas    
Ensi- ja turvakotien liitto ry    
ETENE    
Evankelisluterilainen kirkko    
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö    
Helsingin Diakonissalaitos    
Hiioppi    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvän mielen talo    
Icehearts    
Ihmisoikeusliitto ry    
Ikäinstituutti    
Irti Huumeista ry    
ITLA-säätiö    
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Kaksisuuntaiset    
Kakspy    
Kalliolan setlementti    
KELA    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kokkotyö    
Koulutetut kokemusasiantuntijat KoKoa ry    
Kran    
Kriminaalihuollon tukisäätiö    
Kukunori Oy    
Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry    
Kuntatyönantajat    
Kuntoutussäätiö    
LAPE-kunta-agentit 2019    
LAPE-kunta-agentit 2020    
LAPE-kunta-agentit 2021    
LAPE-kunta-agentit 2022    
LAPE-kunta-agentit 2023    
LAPE-kunta-agentit 2024    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-tieteellinen neuvosto    
LAPE-tieteellinen neuvosto    
LAPE-tieteellinen neuvosto    
LAPE-tieteellinen neuvosto    
LAPE-tieteellinen neuvosto    
LAPE-tieteellinen neuvosto    
LAPE-tieteellinen neuvosto    
LAPE-tieteellinen neuvosto    
LAPE-tieteellinen neuvosto    
LAPE-tieteellinen neuvosto    
LAPE-tieteellinen neuvosto    
LAPE-tieteellinen neuvosto    
LAPE-tieteellinen neuvosto    
LAPE-tieteellinen neuvosto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun keskusliitto    
Lastentarhaopettajaliitto    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK    
Mannerheimin lastensuojeluliitto    
Mente    
Me-säätiö    
Mielen ry, Tampere    
Mielenterveyden keskusliitto    
Mielenterveysomaisten keskusliitto Finfami    
Mielenterveyspooli    
Mielenterveysyhdistys Helmi    
Mieli maasta    
MIELI Suomen mielenterveysseura ry    
Ministeriöt    
Ministeriöt    
Ministeriöt    
Ministeriöt    
Ministeriöt    
Ministeriöt    
Ministeriöt    
Ministeriöt    
Ministeriöt    
Ministeriöt    
Minnesota-hoito    
Myllyhoitoyhdistys    
NA, nimettömät narkomaanit    
Naistenkartano    
Niemikotisäätiö sr    
Niuvanniemen sairaala    
Nuorisotutkimusseura    
Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry    
Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry    
Nuorten palvelu ry    
Nuorten ystävät    
Nyyti ry    
Omaishoitajaliitto ry    
Omaishoitajat ja läheiset -liitto    
Opetusalan ammattijärjestö    
Opetushallitus?    
Osallisuuden aika    
Pelastakaa lapset ry    
Pesäpuu    
Pirpana ry    
Psykosociala förbundet rf    
Puolustusvoimat? (pääesikunta)    
Päihdelääketieteen yhdistys    
PÄIVYT    
Riittakerttu Kaltiala-Heino    
Romaniasiain neuvottelukunta    
Saamelaiskäräjät    
Sairaanhoitajaliitto ry    
SAK    
SAKKI ry    
SamiSoster    
SAMOK    
Sateenkaariperheet ry    
Seta ry    
Sexpo-säätiö    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
Sininauhaliitto    
SOS lapsikylät    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaaliasiamiehet ry    
SOSTE    
Sovatek-säätiö    
STTK    
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim    
Suomen Akatemia?    
Suomen geriatrit ry    
Suomen Klubitalot ry    
Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys SKOOPPI    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lastenpsykiatriyhdistys ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto SLL    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen Mielenterveyshoitoalan liitto ry    
Suomen mikroyrittäjät ry    
Suomen Moniääniset ry    
Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry    
Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry    
Suomen Opettajaksi Opiskelelevien Liitto SOOL ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry    
Suomen Potilasliitto ry    
Suomen Psykiatriyhdistys    
Suomen psykogeriatrinen yhdistys SPGY    
Suomen Psykologiliitto    
Suomen Psykologinen Seura    
Suomen Romanifoorumi    
Suomen sosiaalioikeudellinen seura    
Suomen sosiaalipsykiatristen yhteistöjen keskusliitto    
Suomen toimintaterapeuttiliitto    
Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL)    
Suomen Yrittäjät    
SuPer ry    
Surunauha ry    
Svenska Finlands Folktinget    
Syli ry    
Syömishäiriöliitto    
Taiteen sulattamo ry    
Takuusäätiö    
Talentia ry    
Tarpeenmukainen hoito ry    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tehy ry    
Terveydenhoitajaliitto    
Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät - TESO    
THL    
THL:n itsemurhien ehkäisytyötä koordinoiva verkosto    
TTL    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
Tukikohta ry    
Tukiyhdistys Majakka    
Työterveyslääkäriyhdistys    
Vailla vakinaista asuntoa ry    
Valtakunnallinen päihdeasiamies    
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry    
Valtion koulukodit    
Valtion koulukodit    
Valtion koulukodit    
Valtion koulukodit    
Valtion koulukodit    
Valvira    
Vanhan Vaasan sairaala    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vapaan Alkoholistihuollon Kannatusyhdistys VAK ry    
Varusmiesliitto ry    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Yksinasuvat    
Yliopistot    
Yliopistot    
Yliopistot    
Yliopistot    
Yliopistot    
Yliopistot    
Yliopistot    
Yliopistot    
Yliopistot    
Yliopistot    
Yliopistot    
Yliopistot    
Yliopistot    
Youth Against Drugs YAD ry    
Asiasanat

mielenterveys, itsemurha, alkoholinkäyttö, huumeet, terveyden edistäminen, terveydenhuolto, sosiaalihuolto, yhdenvertaisuus

psykisk hälsa, självmord, alkoholkonsumtion, droger, hälsofrämjande verksamhet, hälso- och sjukvård, socialvård, jämlikhet