Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Liikenne- ja viestintäviraston lausuntopyyntö määräysluonnoksesta: jääluokkamääräykset ja niiden soveltaminen

Liikenne- ja viestintäviraston lausuntopyyntö määräysluonnoksesta: jääluokkamääräykset ja niiden soveltaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/68863/03.04.01.00/2021

Vastausaika on päättynyt: 22.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta: 
jääluokkamääräykset ja niiden soveltaminen TRAFICOM/68863/03.04.01.00/2021.
 
Tausta
Alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain (1121/2005) 4 § valtuuttaa Liikenne- ja viestintäviraston antamaan määräyksiä eri jääluokkiin kuuluvien alusten rakenteelle, koneteholle ja muille jäissäkulkuominaisuuksille asetettavista vaatimuksista ja menetelmistä, joilla jääluokka määritellään, sekä eri jääluokkien välisistä eroista. Sovellettaessa 2017 annettua määräystä jääluokkamääräykset ja niiden soveltaminen (TRAFI/494131/03.04.01.00/2016) on havaittu, että vuoden 2017 jääluokkamääräyksessä on virhe koskien potkurin lavan väsymismitoitusta.
Tavoitteet
Jääluokkamääräyksellä annetaan tarkemmat määräykset jääluokkalaissa määriteltyjen suomalaisten jääluokkien teknisistä vaatimuksista. Suomalaisten jääluokkien tarkoituksena on taata Suomeen liikennöivien jäävahvistettujen kauppalaivojen riittävä rakenteellinen kestävyys ja jäissäkulkukyky, jotta meriliikenne suomalaisiin satamiin olisi ympäri vuoden turvallista ja sujuvaa. Määräyksen muutoksella jääluokkamääräyksen taulukon 6-13 arvot korjataan oikeiksi.
Liitteet:
Aikataulu
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää antamaan lausunnot viimeistään tiistaina 22.6.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Huomaattehan, että lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat kokonaisuudessaan julkisia. Mikäli lausunnon antaja katsoo, että annettava lausunto sisältää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin nojalla salassa pidettävää tietoa, lausunnosta voi lisäksi lähettää salassa pidettävillä osuuksilla täydennetyn version sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron.
Valmistelijat
Johtava asiantuntija Lauri Kuuliala, p. 029 534 7078, lauri.kuuliala(at)traficom.fi
Erityisasiantuntija Ville Rinkineva, p. 029 534 5444, ville.rinkineva(at)traficom.fi
Jakelu:
Arctia Oy    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Autoalan keskusliitto    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry    
Autoliitto ry    
Baltic Sea Action Group    
Bore Ltd    
Business Finland    
Cabonline    
Centrum Balticum    
Containerships Ltd Oy    
Eckerö Line Oy Ab    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
ELY - Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
ELY - Etelä-Savon ELY-keskus    
ELY - Hämeen ELY-keskus    
ELY - Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
ELY - Kainuun ELY-keskus    
ELY - Keski-Suomen ELY-keskus    
ELY - Lapin ELY-keskus    
ELY - Pirkanmaan ELY-keskus    
ELY - Pohjanmaan ELY-keskus    
ELY - Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
ELY - Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
ELY - Pohjois-Savon ELY-keskus    
ELY - Satakunnan ELY-keskus    
ELY - Uudenmaan ELY-keskus    
ELY - Varsinais-Suomen ELY-keskus    
ESL Shipping Oy    
Espoon kaupunki    
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI    
Finnlines Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Föli    
Godby Shipping Ab    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Hangon Satama Oy    
Helsingin Taksiautoilijat ry    
HKL Helsingin kaupungin liikennelaitos    
HSL Helsingin seudun liikenne    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeenlinnan kaupunki    
Imatran kaupunki    
Joensuun kaupunki    
John Nurmisen Säätiö    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK    
Kajaanin kaupunki    
Kansaneläkelaitos KELA    
Kemin Satama Oy    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kokkolan kaupunki    
Kokkolan Satama Oy    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kuhmon kaupunki    
Kuluttajaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kvarken Ports Ltd (Vaasa)    
Lahden kaupunki    
Lappeenrannan kaupunki    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenneturva    
Liikenneturvallisuuden erityisasiantuntijat ry    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry    
Linja-autoliitto    
Logistiikkayritysten liitto ry    
Luotsiliitto ry    
Länsirannikon Koulutus Oy Winnova    
Maa- ja metsätalousministeriö    
MaaS Global Oy    
Matkahuolto Oy    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Meriliikenneohjaajat ry    
Meriliitto – Sjöfartsförbundet ry    
Merimieseläkekassa    
Merimiespalvelutoimisto    
Meritaito Oy    
Meriteollisuus ry    
Mikkelin kaupunki    
Neste Shipping Oy / OSM Ship Management Finland Oy Rederi Ab Nathalie Ronja Marin Ltd Ab Rauma Cata Oy    
Nysse    
Oikeusministeriö    
OnniBus.com Oy    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Oulun Satama Oy    
Oy Alfons Håkans Ab    
Oy Langh Ship Ab    
Oy Pohjolan Liikenne Ab    
Paikallisliikennelitto    
Pohjois-Suomen Taksiyrittäjät ry    
Porin Satama Oy    
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry    
Posti Oy    
Postnord    
PostPal OÜ    
Prima Shipping Oy    
PRO-Keskus Oy    
Puolustusministeriö    
Raahen kaupunki    
Raahen Satama Oy    
Rauman kaupunki    
Rauman Satama Oy    
Regeri Ab Eckerö    
Riihimäen kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
Saimaan Satamat Oy (Joensuu)    
SAK    
Salon kaupunki    
Satakunnan Ammattikorkeakoulu SAMK    
Satamaoperaattorit ry    
Savonlinnan kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen kuljetus- ja logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen palvelutaksit    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Purjelaivasäätiö sr    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Tieyhdistys ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Tallink Silja Oy    
Tampereen kaupunki    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos    
Tornion kaupunki    
Turku    
Turun Satama Oy    
Turun Seudun Taksiyrittäjät ry    
Tuusula    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Ulkoministeriö    
Uudenkaupungin Satama Oy    
Uusikaupunki    
Vaasan kaupunki    
Valtiovarainministeriö    
Wasaline    
Vessel Traffic Services Finland Oy    
VG-Shipping Oy    
Viking Line Abp    
VNK    
VNK/Hallituksenesitykset@vnk.fi    
VR -yhtymä Oy    
Ympäristöministeriö