Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028

Lausuntopyyntö: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12404/2021

Vastausaika on päättynyt: 31.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää erityisesti jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa oheisesta luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028. Asetusehdotus liittyy hallituksen esitykseen laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 (HE 46/2021 vp, uusi yritystukilaki). Asetus on valmisteltu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä.
Tavoitteet
Ehdotettu asetus sisältäisi tarkemmat säännökset erityisesti uuden yritystukilain nojalla myönnettävien avustusten käyttökohteista, avustuksen perusteeksi hyväksyttävistä kustannuksista ja kustannusmalleista sekä avustuksen enimmäismäärästä.
Liitteet:
Aikataulu
Asetusluonnosta koskeva lausuntokierros alkaa 7.5.2021 ja päättyy 31.5.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 31.5.2021 ensisijaisesti sähköisesti lausuntopalvelu.fi -sivustolla. Toissijaisesti lausunnon voi toimittaa edellä mainitun määräajan päättymiseen mennessä sähköpostitse osoitteella kirjaamo@tem.fi.
 
Lausunnon antaminen lausuntopalvelu.fi -sivustolla edellyttää rekisteröitymistä ja vahvaa tunnistautumista. Sivustolla on ohjeet rekisteröitymiseen ja tunnistautumiseen.
Valmistelijat
Lisätietoja asetusluonnoksesta antavat:
 
hallitussihteeri Emmi Äijälä, puh. 029 504 7216, emmi.aijala@tem.fi

hallitusneuvos Mikko Ojala, puh. 029 506 3506, mikko.ojala@tem.fi
Jakelu:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Finnvera Oyj    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kymenlaakson liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Palvelutyönantajat ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö/Alueet ja kasvupalvelut    
Työ- ja elinkeinoministeriö/Energia    
Työ- ja elinkeinoministeriö/Henkilöstö ja hallinto    
Työ- ja elinkeinoministeriö/Innovaatiot ja yritysrahoitus    
Työ- ja elinkeinoministeriö/Kirjaamo    
Työ- ja elinkeinoministeriö/Maahanmuutto ja kotouttaminen    
Työ- ja elinkeinoministeriö/Ohjaus    
Työ- ja elinkeinoministeriö/Työllisyys ja toimivat markkinat    
Työ- ja elinkeinoministeriö/Viestintä    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Verohallinto / Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Asiasanat

yritystukiasetus, yritystoiminnan kehittäminen, yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön kehittämisavustus