Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2022-2025 ja sen ympäristöselostus - luonnos nähtävillä

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2022-2025 ja sen ympäristöselostus - luonnos nähtävillä

Lausuntopyynnön diaarinumero: 84/00.01.05.01/2020

Vastausaika on päättynyt: 31.10.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Etelä-Karjalan liitto pyytää lausuntoanne maakuntaohjelmasta ja sen ympäristöselostuksesta. 

Etelä-Karjalan maakuntahallitus käynnisti 
maakuntaohjelmavalmistelun 16.11.2020 ja päätti ohjelmaluonnoksen sekä sen ympäristöselostuksen nähtäville asettamisesta 27.9.2021Maakuntahallitus käsittelee ohjelmaa uudelleen marraskuussa lausuntokierroksen jälkeen. Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2022-2025 hyväksymisestä päättää maakuntavaltuusto 13.12.2021.
 

 

Tausta

Maakuntaohjelma on lakisääteinen aluekehittämisen asiakirja. Etelä-Karjalan maakuntaohjelma sisältää lähivuosien kehittämistoimet vuosille 2022-2025 (maakuntaohjelma), älykkään erikoistumisen strategian (ohjaa EU alue- ja rakennepolitiikan toimia) sekä maakunnan vision ja kehittämissuunnat vuoteen 2040 (maakuntasuunnitelma). Ohjelmavalmistelussa on toteutettu laajaa osallistumista, pandemiatilanteen takia pääasiassa kyselyjen ja etätilaisuuksien muodossa. 

 

Tavoitteet

Maakuntaohjelma toteutetaan monialaisesti ja yhteistyössä. Se on maakunnan eri toimijoiden ja asukkaiden yhteinen näkemys alueen kehittämisestä. Etelä-Karjalan pitkän aikavälin visiona on olla Uusinajattelijoiden kestävä kotisatama. Maakuntaohjelman kärkivalinnat ovat Välittävä, Yritteliäs, Ympäristövastuullinen ja Vilkasliikkeinen eKarjala. Älykkään erikoistumisen suunnitellut painotukset eli aluelähtöiset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan valinnat kytkeytyvät teemallisesti näihin kärkiin. 
 

Etelä-Karjalan nykytilan kuvaus on aluekehittämispäätöksen teemoja mukaileva. Koko ohjelmatyötä kannattelee nelijakoinen kestävän kehityksen kehikko, jossa sosiaalinen, taloudellinen, ekologinen ja kulttuurillinen ulottuvuus tulevat huomioiduksi. Ympäristöselostus sisältää SOVA-lain mukaisen ohjelman arvioinnin sekä arviointinäkökulmat, joita vasten maakunnan kehittämistoimia peilataan ohjelman toteutusaikana. 

Linkit

https://liitto.ekarjala.fi/maakuntaohjelmaluonnos-2022-2025-ja-sita-koskeva-ymparistoselostus-nahtavilla/ - Tiedote nähtävillä olosta Etelä-Karjalan liiton verkkosivustolla

Liitteet:

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2022-2025 luonnos lausunnoille.pdf - Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2022-2025 luonnos lausunnoille

Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2022-2025 ympäristöselostus (SOVA) luonnos.pdf - Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2022-2025 ympäristöselostus (SOVA) luonnos

Aikataulu

Etelä-Karjalan liitto pyytää lausuntoja maakuntaohjelmaluonnoksesta ja sen ympäristöselosteesta viimeistään sunnuntaina 31.10.2021. 

 

 

Vastausohjeet vastaanottajille

Pyydämme antamaan lausunnot ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoa ei tällöin tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Mikäli erityisiä ongelmia ilmenee, vastauksen voi toimittaa myös Etelä-Karjalan liittoon sähköpostilla kirjaamo@ekarjala.fi 

Valmistelijat
Lisätietoja antaa tarvittaessa Aluekehityspäällikkö Laura Peuhkuri puh. 040-631 5970 tai spostilaura.peuhkuri@ekarjala.fi 
Jakelu:
Etelä-Karjalan liitto    
Asiasanat

maakuntaohjelma, maakunta, aluekehittäminen, strategia, skenaario, suunnitelma, älykäs erikoistuminen, innovaatiotoiminta

etelä-karjala