Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Laboratorio- ja mittausalan ammattitutkinnon laboratoriotyön osaamisalan uusi tutkintonimike

Laboratorio- ja mittausalan ammattitutkinnon laboratoriotyön osaamisalan uusi tutkintonimike

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-2761-2019

Vastausaika on päättynyt: 31.1.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetushallitus pyytää lausuntoanne laboratorio- ja mittausalan ammattitutkinnon laboratoriotyön osaamisalan uudesta tutkintonimikkeestä.
Tausta
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.
 
Laboratorio- ja mittausalan ammattitutkinnon perusteet uudistettiin vasta vastaamaan nykypäivän työelämän vaatimuksia. Tutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.1.2019. Tuolloin voimaan tulleessa tutkinnon perusteessa ei ole tutkintonimikettä laboratoriotyön osaamisalalle, koska lausuntokierroksella saatu palaute oli ristiriidassa lausuttavana olleen ehdotetun tutkintonimikkeen kanssa.
 
Laboratoriotyön osaamisalan tutkintonimikettä ideoitiin 4.11.2019 Opetushallituksessa järjestetyssä kaikille avoimessa työpajassa. Työpajassa muotoiltiin seuraavat kolme ratkaisuehdotusta.
 
  1. Laboratoriotyön osaamisalalle ei lisätä tutkintonimikettä. Nimikettä ei ole nyt voimassa olevassa perusteessa, jolloin tilanne jatkuisi entisellään. Mikäli selkeää ja ymmärrettävää nimikettä ei löydy, on tilanne, jossa ei nimikettä ole parempi kuin tilanne, jossa nimike on keinotekoinen tai harhaanjohtava.
  2. Laboratoriotyön osaamisalalle ehdotetaan tutkintonimikkeeksi laborantti (AT). Laborantti (ruots. laborant (YE), engl. laboratory technician) on laajalti tunnettu ja käytetty nimike, joka kuvaa alalla toimiville henkilön osaamisen tasoa. Laborantti nimike on jo käytössä laboratorioalan perustutkinnossa. Sekä perustutkinto että ammattitutkinto sijoittuvat eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä tasolle 4.
  3. Laboratoriotyön osaamisalalle ehdotetaan käyttöön kolme eri tutkintonimikettä, jotka määräytyisivät sen mukaan minkä tutkinnon osan opiskelija suorittaa ammatillisissa valinnaisissa tutkinnon osissa kohdassa Valinnaiset tutkinnon osat 1. Tutkintonimikkeet määräytyisivät ehdotuksen mukaan seuraavalla tavalla:
 
Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike
Analyysitoiminta, 30 osp analyysilaborantti (ruots. analyslaborant, engl. Analysis Laboratory Technician)
Koeajo-, tutkimus- ja tuotekehitystoiminta, 30 osp tutkimuslaborantti (ruots. forskningslaborant, engl. R & D Laboratory Technician)
Laboratorion laitetuki, automaatio, verkot ja järjestelmät, 30 osp automaatiolaborantti (ruots. automationslaborant, engl. Automation Laboratory Technician)
 
Kolmannen ratkaisuehdotuksen mukaiset tutkintonimikkeet kuvaisivat täsmällisemmin sitä työtehtävää, johon ammattitutkinnon suorittaja on hankkinut osaamista. Voidakseen käyttää tutkintonimikettä on opiskelijan suoritettava koko tutkinto.
Linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/2404840 - Laboratorio- ja mittausalan ammattitutkinnon perusteet ePerusteet -palvelussa

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 31.1.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Pyydämme lausuntoa Laboratorio- ja mittausalan ammattitutkinnon laboratoriotyön osaamisalan tutkintonimikkeeseen liittyvistä kolmesta ratkaisuehdotuksesta.
Tutkintonimikeasia ratkaistaan saatujen lausuntojen pohjalta.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa opetusneuvos Marjatta Säisä (marjatta.saisa@oph.fi).
Jakelu:
AEL    
Ammattiliitto Pro    
Anni Siltanen    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Heikki Heimo    
Jari Karhu    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kajaanin kaupunki    
Kemianteollisuus ry    
Kir Ûlle    
Koulutuskeskus Brahe    
Leena Matilainen    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Pardia    
Pekka Koskinen    
Pirkko Takkinen    
Prosessiteollisuuden työelämätoimikunta    
Sari Saxholm    
Sari-Sisko Kantola    
Stella Aunela    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Laboratorioalan liitto ry.    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Taru Reinikainen    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto ry    
Turun kaupunki    
VTT – Mikes    
Asiasanat

ammatillinen koulutus, tutkinnon perusteet