Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 annetun VN-asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 annetun VN-asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/17329/2022

Vastausaika on päättynyt: 23.6.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää erityisesti jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa oheisesta luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetus on valmisteltu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä.

Ehdotetulla asetuksella muutettaisiin investointiin myönnettävän yrityksen kehittämisavustuksen tukitasot vastaamaan Euroopan komission tiedonannon alueellisia valtiontukia koskevista suuntaviivoista 2021/C 153/01 mukaisia tukien enimmäisintensiteettejä. Lisäksi toimintaympäristön kehittämisavustuksen enimmäismäärää korotettaisiin eräiden hankkeiden osalta 100 prosenttiin.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 23.6.2022 ensisijaisesti sähköisesti lausuntopalvelu.fi -sivustolla. Toissijaisesti lausunnon voi toimittaa edellä mainitun määräajan päättymiseen mennessä sähköpostitse osoitteella kirjaamo.tem@gov.fi.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaminen lausuntopalvelu.fi -sivustolla edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > käyttöohjeet. Palvelun käyttöönottoon voi pyytää tukea osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Vahva-ministeriöt: Lausunto pyydetään viemään Vahvaan asialle VN/17329/2022.
Valmistelijat
hallitusneuvos Mikko Ojala, puh. 029 506 3506, mikko.j.ojala@gov.fi
hallitussihteeri Emmi Äijälä, puh. 029 504 7216, emmi.aijala@gov.fi
Jakelu:
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Finnvera Oyj    
Hämeen ELY    
Hämeen liitto    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Kainuun liitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY    
Keski-Suomen liitto    
Kymenlaakson liitto    
Lapin liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Satakuntaliitto    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen liitto