Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ruotsin ydinjätteen kapselointilaitoksen sekä ydinjätteen loppusijoituksen YVA-menettely

Ruotsin ydinjätteen kapselointilaitoksen sekä ydinjätteen loppusijoituksen YVA-menettely

Lausuntopyynnön diaarinumero: YM3/5521/2005

Vastausaika on päättynyt: 8.4.2016

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Teillä on mahdollisuus antaa lausunto projektin mahdollisista Suomeen ulottuvista merkittävistä haitallisista ympäristövaikutuksista. Ruotsi toivoo lausuntoa ruotsiksi tai englanniksi. Lausunto tulee jättää ympäristöministeriöön viimeistään 8.4.2016, mieluiten sähköisesti lausuntopalvelu.fi kautta tai kirjaamo.ym(at)ymparisto.fi.
 

 

 
Tausta

Ruotsi on ilmoittanut Suomelle ydinjätteen kapselointilaitoksen ja ydinjätteen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA-menettely). Hanke kuuluu YK:n Euroopan talouskomission valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnin yleissopimuksen piiriin (Espoon sopimus).

 

Ydinjätehuollosta vastaava yhtiö Svensk Kärnbränslehantering (SKB) on koonnut arvioinnin tulokset ympäristövaikutusten arviointiselostukseksi. Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus esittää mielipiteitään hankkeen mahdollisista Suomeen ulottuvista merkittävistä haitallisista ympäristövaikutuksista. 
Linkit
Liitteet:
Vastausohjeet vastaanottajille
Ruotsi toivoo lausuntoa ruotsiksi tai englanniksi. Lausunto tulee jättää ympäristöministeriöön viimeistään 8.4.2016, mieluiten sähköisesti lausuntopalvelu.fi kautta tai kirjaamo.ym(at)ymparisto.fi. Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 7, Helsinki, postiosoite; Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto.
 
Huom! Käyntiosoite vaihtuu 1.4.2016 alkaen: Ritarikatu 2b, Helsinki.   
Valmistelijat
Jorma Jantunen, Finland Miljöcentral SYKE, puh 0295 251 217, jorma.jantunen@ymparisto.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Eckerön kunta    
Natur och Miljö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus (SYKE)    
Säteilyturvakeskus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Asiasanat

MKB, kärnavfall