Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - 26 GHz:n taajuusalueen huutokauppa/ Auctioning of the 26 GHz spectrum

26 GHz:n taajuusalueen huutokauppa/ Auctioning of the 26 GHz spectrum

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM045:00/2019

Vastausaika on päättynyt: 6.3.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtioneuvosto valmistelee verkkotoimilupien myöntämistä  niin sanotulle 26 GHz:n taajuusalueelle. Toimiluvat myönnettäisiin Liikenne- ja viestintäviraston kesäkuussa 2020 järjestämän taajuushuutokaupan lopputuloksen perusteella. Toimiluvat myönnettäisiin taajuusalueelta 25,1-27,5 GHz valtakunnallisesti Manner-Suomeen 31.12.2033 saakka.

Taajuusaluetta voidaan käyttää 5G-verkkojen rakentamiseen. Taajuusalueen käyttöönotto kasvattaisi tiedonsiirtokapasiteettia ja –nopeuksia sekä lyhentäisi yhteysviiveitä. Taajuusalue soveltuu suurten yhteysnopeuksien tarjoamiseen esimerkiksi kaupungeissa, liikenteen solmukohdissa ja yleisötapahtumissa.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa seuraavista luonnoksista:
1) valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien huutokaupasta taajuusalueella 25,1-27,5 gigahertsiä
2) valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä 
3) toimilupien hakuilmoitus.

Liikenne- ja viestintävirasto toimittaa samanaikaisesti lausuttavaksi luonnokset Liikenne- ja viestintäviraston huutokauppaa koskevasta määräyksestä sekä radiolupien teknisistä ehdoista.

Huutokaupasta löytyy lisätietoa valtioneuvoston verkkosivuilla osoitteessa: https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM045:00/2019

Introduction
The Government is preparing to grant network licences for the so-called 26 GHz spectrum. The licences would be granted on the basis of the outcome of a spectrum auction to be arranged by the Ministry of Transport and Communications in June 2020.  The licences would be national and granted for mainland Finland for the spectrum of 25.1–27.5 Ghz. They would remain valid until 31 December 2033.   

The spectrum to be auctioned can be used for the construction of 5G networks. The introduction of the spectrum would increase data transmission capacity and speed and reduce connection delays. The spectrum is suitable for providing high connection speeds, for example in cities, transport nodes and public events.

The Ministry of Transport and Communications requests for opinions on the:
1) Government Decree on Radio Spectrum Auctions in the 25.1–27.5 GHz Spectrum,
2) Government Decree amending the Government Decree on Radio Spectrum Usage and the Spectrum Allocation Plan, and
3) licence application notification.

In addition, the Finnish Transport and Communications Agency requests opinions on the draft regulation concerning the auction and the technical terms of the radio licences.

Further information on the auction is available on the Government website at: https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM045:00/2019
 
Tausta
Niin sanottu 26 GHz taajuusalue katsotaan Euroopassa 5G –verkkojen rakentumisen kannalta keskeiseksi. Taajuusalueen kansainvälisestä osoittamisesta 5G:lle päätettiin marraskuun lopussa Maailman radioviestintäkonferenssissa (WRC-19). Liikenne- ja viestintäministeriön Digitaalisen infrastruktuurin strategian mukaan 26 GHz taajuusalue otetaan käyttöön vuonna 2020. Hallitusohjelman mukaan strategian toteutumista edistetään.

Background
In Europe, the so-called 26 GHz spectrum is considered essential for the construction and deployment of 5G networks. A decision on the international allocation of the spectrum for the use of 5G was made at the World Radio Communication Conference (WRC-19) at the end of November. According to the Digital Infrastructure Strategy of the Ministry of Transport and Communications, the 26 GHz spectrum will be taken into use in 2020. The implementation of the Strategy is supported by the Government Programme. 
Tavoitteet
5G on seuraavan sukupolven matkaviestinteknologia, joka mahdollistaa nykyistä nopeammat langattomat yhteydet ja viiveettömämmän ja luotettavamman tiedonsiirron. 5G mahdollistaa uusia palveluita ja liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi liikenteeseen ja teollisuuteen. 26 GHz:n taajuusalue on yksi keskeisistä taajuusalueista 5G:n käyttöönotossa. 

Objectives
5G is a next generation mobile communications technology that enables faster wireless connections and more reliable data transfer with shorter delays. It will bring new services and business opportunities to the transport sector and industry, for example. In the introduction of 5G, one of the key spectra is the 26 GHz frequency band. 

 
Linkit

https://www.traficom.fi/fi/viestinta/viestintaverkot/taajuusalueen-26-ghz-huutokauppa - Linkki Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin taajuushuutokauppaa koskeville verkkosivuille

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle alla olevien ohjeiden mukaisesti viimeistään 6.3.2020 klo 16:00 mennessä.

Timetable
Please submit your opinion to the Ministry of Transport and Communications in accordance with the instructions below by 6 March at 16:00.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. 

Instructions on how to respond
Please submit your opinion by responding to the request published at the web site Lausuntopalvelu.fi.

In order to do that, you need to register and sign in to the lausuntopalvelu.fi site. For more detailed instructions on how to use the service, please see the instructions at the lausuntopalvelu.fi site. 
 
Valmistelijat
Viestintäneuvos Kaisa Laitinen, p. 0295 34 2608

Prepared by
Kaisa Laitinen, Senior Ministerial Adviser, tel. +358 295 34 2608
 
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Aalto-yliopisto    
Aalto-yliopisto    
Aatos Technologies Oy    
Accelerando    
ADA Drive Oy    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Airbus    
AIRBUS    
Ajelo    
Ammattiliitto Pro    
Andelslaget Optowest    
ArcticRed    
Atostek    
Autoliitto ry    
Avita ry    
Baltic Cableline    
Basso Media Ltd    
Bauer Media Oy    
BAUER MEDIA OY    
Bittium Wireless Oy    
Bothnia Broadband Ab    
Business Finland    
Cargotec    
Centria    
Centria    
CGI Suomi Oy    
Cinia Group Oy    
City Networks Finland Oy    
Comptel Oyj    
Connected Finland    
CWC Oulun yliopisto    
Develor    
Digita Oy    
DNA Oy    
DNA Oy    
DNA Oyj    
Dynniq    
Dynniq Oy    
Effi ry    
EkoRent Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elisa    
Elisa    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Elo    
Eltel Networks Oy    
Eltel Networks Oy    
Empower Oy    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Ericsson    
Erillisverkot    
Erja Tamminen    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Eurajoen Puhelin Osk    
Fairspectrum    
Fiberit    
FiCix ry    
Ficom    
Ficom    
Finavia    
Fingrid Oyj    
Finnair    
Finnair Oyj    
Finnet-liitto ry    
Finpro ry    
Fonecta Oy    
Fortum Oyj    
Fox    
F-Secure    
Gasum Oyj    
GIM    
Helen Oy    
Helsingin kauppakamari    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Satama    
Helsingin Taksipalvelu Oy    
Helsingin yliopisto    
Helsinki    
HERE    
Hewlett-Packard Oy    
HSL    
HSY    
HSY kuntayhtymä    
Huawei Technologies Oy (Finland) Co. Ltd    
Huoltovarmuuskeskus    
HUS    
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan kaupunki    
Härkätien Puhelin Oy    
Idesco Oy    
Iisalmen Puhelin Oy    
Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö    
Ilmatieteen laitos    
Ilonet Oy    
Indagon Oy    
Infra ry    
Insalko    
Insinööriliitto ry    
Insplan Oy    
Intelsat    
InterQuest Oy    
ITS-Finland ry    
Jakobstadsnejdens Telegon Ab    
Jalecon    
JJM Consulting    
Joensuun kaupunki    
JOT Automation Oy    
Jyväskylän Energia Oy    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Järviradio Oy    
K&K Active Oy    
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kainuun liitto    
Kairan Kuitu verkko-osuuskunta    
Kaisanet Oy    
Karila A. & E. Oy    
Karis Telefon Ab    
Karjaan Puhelin    
Karjalan ATK-Awot Oy    
Kasenet    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen valokuituverkot Oy    
Keskuskauppakamari    
Kevyt Kanava Oy    
Keypro Oy    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kimito Telefonaktiebolag    
KKV    
KKV    
Kodintekniikkaliitto ry    
Kokemäen Teollisuuskylä Oy    
Konecranes    
Koneyrittäjien liitto    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kuluttajat – konsumenterna ry    
Kuluttajatutkimuskeskus    
Kuopion kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
L M Ericsson Oy Ab    
Lahden kaupunki    
Lainvalmistelun arviointineuvosto    
Laitilan Puhelin    
Laitilan Puhelin Osk    
LAN-tele Oy    
Lapin AMK    
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Lapin liitto    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
LG Electronics Finland Lab Oy    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Logistiikkayritysten liitto    
Logy    
Lounea Oy    
LPOnet oy    
Länsilinkki Oy    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maanmittauslaitos    
Maanmittauslaitos    
MaaS Global    
Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE)    
Marjut Stubbe    
Medialiitto ry    
Meritaito Oy    
Meritaito Oy    
Metsähovin radiotukimusasema    
Microteam    
Mikkelin kaupunki    
MPY Palvelut Oy    
MPY Palvelut Oyj    
MTV Media    
NDC Oy    
Nelonen Media    
Netplaza    
Nixu Oy    
Nokia    
Nokia networks    
Nokia Oyj    
Nokia Oyj    
Nokia Oyj    
Näkövammaisten keskusliitto    
Oikeusministeriö    
Omnitele Ltd    
OP    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Orbis    
Osuuskunta Kymijoen kyläkuitu    
Osuuskunta Utakuitu    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto    
Oy IBM Finland Ab    
PALTA    
PAM ry    
Pardia ry    
Pargas Telefon Ab/Paraisten Puhelin Oy    
Pargas Telefon Ab/Paraisten Puhelin Oy    
Patria Aviation Oy    
PAU ry    
Pelastusopisto    
Perille Mobility Services Oy    
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy    
Pohjois-Hämeen Puhelin Oy    
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Karjalan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy    
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjonen group    
Poliisi    
Poliisi    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Posti Group Oyj    
Pro ry    
Promarine Oy    
Puolustusministeriö    
PyhäNet Oy    
Päijät-Hämeen liitto    
Pälkäneen Valokuitu Oy    
Pääesikunta    
Q-park    
Radio Pori    
Radiomedia    
Rajavartiolaitos    
Ramboll    
Ranuan kuituverkot Oy    
Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta    
Reaktor    
Relacom Finland Oy    
Ridefy Kimppakyydit    
Roadscanners    
Robert Bosch Oy    
Robonic Ltd Oy    
Robotics Finland / AiroIsland ry    
Robots.expert    
Rohde & Schwarz Finland    
Rolls-Royce    
Rovaniemen kaupunki    
RPAS-Finland    
Salon kaupunki    
Sarokal Test Systems Oy    
Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Satakunnan liitto    
Satel Oy    
Savon Kuituverkko Oy    
Seinäjoen kaupunki    
Selamatic Oy    
Sensible4    
Shareit Global Oy    
Siemens    
Siemens Finland Oy    
Siikaverkko Osuuskunta    
Sisäministeriö    
Sito Oy    
Sitra    
SKS Automaatio Oy    
Skärgårdsnäten Ab    
Solita    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sovelto    
Spinverse    
SPR-Suomen piiri    
SRAL    
Startup sauna    
Suomen Akatemia    
Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry    
Suomen Erillisverkot    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen Internet-yhdistys ry    
Suomen isännöitsijäliitto    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kotiseutuliitto    
Suomen kuluttajaliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Kylätoiminta ry    
Suomen meripelastusseura ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Radioamatööriliitto ry    
Suomen Radioamatööriliitto SRAL ry    
Suomen Seutuverkot ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen tieyhdistys ry    
Suomen Varustamot    
Suomen Yrittäjät ry    
Suupohjan Seutuverkko Oy    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Sähköherkät ry    
Talentum    
Tampereen kaupunki    
Tampereen Puhelin Oy    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Tecnotree Oyj    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus ry    
Telemast Nordic Oy    
Telemast Nordic Oy    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
Tervolan Palveluverkot Oy    
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry    
Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry    
Tieto Oyj    
Tietoalan toimihenkilöt ry    
Tietosuojavaltuutettu    
TNNet Oy    
Tracker    
Traficom    
Tredea Oy    
TTY/ECE    
Turun amk    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Tuup Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtehoseura    
Tähtikuitu Oy    
Ukkomobile    
Ukkoverkot Oy    
Ulkoasiainministeriö    
Ultracom Oy    
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Uudenmaan liitto    
Uuraisten Valokuituverkot Oy    
Vaasan kaupunki    
Vaisala Oy    
Vaisala Oyj    
Vakka-Suomen Puhelin Oy    
Valmet Automotive    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan Energia    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Vesilaitosyhdistys    
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry    
Wintel Finland Oy    
Wireless LAN Systems    
Virta Ltd    
Volvo Cars Finland AB    
Volvo Finland AB    
VR Group    
VR-Yhtymä Oy    
V-Traffic    
VTT    
Wärtsilä    
Väylävirasto    
Yaskawa Finland    
Ympäristöministeriö    
Zen Robotics    
Ålands Radio och TV    
Ålands Telekommunikation Ab    
Asiasanat

5G

taajuushuutokauppa

taajuushuutokauppa / auktion av frekvenser

26 GHz