Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö radiotaajuusmääräyksen sekä luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä annetun määräyksen päivityksistä

Lausuntopyyntö radiotaajuusmääräyksen sekä luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä annetun määräyksen päivityksistä

Lausuntopyynnön diaarinumero: 476166/03.00.05.00/2019

Vastausaika on päättynyt: 17.11.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Liikenne- ja Viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa seuraavista dokumenteista:
 
1) Liikenne- ja viestintäviraston määräysluonnos Radiotaajuusmääräys 4Z/2020M

2) Radiotaajuusmääräyksen 4Z perustelut ja soveltaminen -muistioluonnos (MPS4Z)

3) Liikenne- ja viestintäviraston määräysluonnos M15AP/2020M
4) Määräyksen 15AP / 2020M  perustelut ja soveltaminen -muistioluonnos (MPS15)

Tausta
Liikenne- ja viestintäviraston radiotaajuusmääräys 4 koskee radiotaajuuksien käyttöä. Sen tarkoituksena on turvata radiotaajuuksien tasapuolinen saatavuus sekä tehokas, tarkoituksenmukainen ja riittävän häiriötön käyttö. Määräystä sovelletaan 8,3 kHz - 400 GHz:n radiotaajuusspektriin, ja siinä määrätään eri radiotaajuuksien, taajuuskaistojen ja osakaistojen jakamisesta eri käyttötarkoituksiin (taajuusjakotaulukko). 
Radiotaajuusmääräyksellä saatetaan voimaan sekä kansalliset taajuuspäätökset että Euroopan komission taajuuksien käyttöä koskevat päätökset. Lisäksi on otettu huomioon eurooppalainen taajuuksienkäyttösuunnitelma (ERC:n raportti 25).
 
Liikenne- ja Viestintäviraston määräys 15 sisältää käytön ehdot sellaisille radiolähettimille, joiden käyttöön ei tarvita erillistä radiolupaa. Näitä ovat muun muassa matkaviestimet, PMR446-radiopuhelimet, WLAN-laitteet, radiomikrofonit, yhteistaajuudella toimivat kauko-ohjauslaitteet ja muut pienitehoiset radiolähettimet sekä ohjaus-, valvonta- tai hälytystutkat.
 
Olennaiset muutokset

Määräys 4Z / 2020M:
-      Lisätty taajuusalueelle 2300-2320 MHz toissijainen allokaatio yksityisille matkaviestinteknologiaan perustuville radioverkoille (ns. Private-LTE). Langattomien kameroiden käyttö ko. kaistalla jatkuu edelleen.
-      Lisätty taajuusalueille 24,250-27,000 GHz sekä 27,000-27,500 GHz ensisijainen siirtyvän liikenteen allokaatio ja lisätty näille kaistoille käyttö matkaviestinverkoille (5G).
-      Lisätty radiolinkeille osakaistoja 71-76 GHz ja 81-86 GHz taajuuskaistoille sekä poistettu radiolinkkien käytöstä mm. 5875 - 5925 MHz, 25,347 - 25,431 GHz ja 26,355 - 26,439 GHz.
-      Poistettu taajuusalueen 1240-1300 MHz amatööriallokaatiot.
-      Lisätty taajuusalueet 5855-5875 MHz ja 5905-5925 MHz älykkäille liikennejärjestelmille.
-      Tehty komission päätöksen edellyttämät lisäykset liittyen lyhyen kantaman SRD-radiolaitteisiin.
 
Kaikki muutokset lueteltu MPS-dokumentin liitteessä.
 
Määräys 15AP / 2020M (kaikki muutokset revisiomerkinnöin):
-      Lisätty taajuusalue 24,250-27,500 GHz matkaviestinverkkojen päätelaitteille
-      Euroopan komission lyhyen kantaman radiolaitteita sekä UWB-laitteita koskevien päätösten edellyttämät muutokset
-      Uusia taajuusalueita avataan luvasta vapaille yleisille lyhyen kantaman radiolähettimille, liikenteen telematiikkalaitteille, lääketieteellisille sovelluksille, laajakaistaisille datasiirtolaitteille ja älykkäille liikennejärjestelmille
-      Uusi satelliittipäätelaitteiden luvasta vapautus taajuusalueella 14-14,25 GHz
-      GSM-R verkon päätelaitteet poistetaan määräyksen soveltamisalasta

Määräysten muutoksia kuvataan tarkemmin niiden perusteluita ja soveltamista koskevissa MPS-asiakirjoissa.

 
Tavoitteet

Määräysten päivittämisen tavoitteena on edistää radiotaajuuksien tehokasta käyttöä sekä saattaa voimaan uusia eurooppalaisia taajuuksien käyttöä koskevia päätöksiä ja suosituksia. 

Linkit
Liitteet:
Aikataulu

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 17.11.2019 lausuntopalvelu.fi -verkkosivuston kautta.

Vastausohjeet vastaanottajille

Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausunnonantajia lausumaan erityisesti määräysten olennaisista muutoksista.

Valmistelijat

Lisätietoja antavat tarvittaessa Tapio Penkkala, p. 0295 390 434 ja Mikko Rintala, p. 0295 390 459. Liikenne- ja viestintäviraston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)traficom.fi