Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Jätelakiopas: yhdyskuntajätehuoltoa ohjaavat säännökset

Jätelakiopas: yhdyskuntajätehuoltoa ohjaavat säännökset

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10057/2023

Vastausaika on päättynyt: 15.5.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa opasluonnoksesta Jätelakiopas: yhdyskuntajätehuoltoa ohjaavat säännökset.
 
Tausta
Jätelakioppaan (JOPAS-opas) tarkoituksena on selventää jätelain yhdyskuntajätehuoltoa koskevia tulkintoja ja antaa suosituksia jätelain säännösten soveltamiseen. Oppaassa esitetyt tulkinnat ja suosi­tukset ovat luonteeltaan ohjeellisia, eikä niillä ole oikeudellista sitovuutta.

Opas on tarkoitettu yhdyskuntajätehuollon parissa toimiville viranomaisille, kunnallisille jätelaitoksille, yrityksille ja muille asiantuntijoille.

JOPAS-opas julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2015 (Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2015). Jätelainsäädännössä tapahtuneiden yhdyskuntajätehuoltoa koskevien keskeisten ja merkittävien lainsäädännöllisten muutosten vuoksi oppaassa esitettyjen tulkintojen ja suositusten tarkastaminen tuli ajankohtaiseksi. Lisäksi lainsäädännössä tapahtuneet muutokset ovat nostaneet esiin myös uudenlaisia tarpeita muuttuneiden säännösten tulkintaan.

Opas on päivitetty ympäristöministeriössä virkatyönä.
 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 15.5.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat ympäristöneuvos Riitta Levinen puh. 0295 250 162 ja neuvotteleva virkamies Sirje Stén puh. 0295 250 276. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ym.fi.
 
Jakelu:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Hyvinvointiala Hali ry    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kierrätysteollisuus ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Lapin ELY-keskus    
Motiva    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Satakunnan ELY-keskus    
SKAL ympäristöyritykset ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Asiasanat

kiertotalous

kierrätys

yhdyskuntajätehuolto

jätteen synnyn ehkäisy

hyödyntäminen