Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain 1 a §:n muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain 1 a §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/33138/2021

Vastausaika on päättynyt: 15.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Oikeusministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain 1 a §:n muuttamisesta

 
Tausta

Hallituksen esitys liittyy hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä koskevaan lainsäädäntöön ja sen aiheuttamiin muutoksiin muuhun lainsäädäntöön.
Kyseessä on tekninen muutos lakiin eikä laissa esitettyjä perusteita muutoin olisi tarpeellista muuttaa.
Hallituksen esitys on valmisteltu oikeusministeriössä.

 
Tavoitteet

Kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevalle, jota syytetään virheellisestä menettelystä viran toimittamisessa tai työssä taikka jolta vaaditaan korvausta sellaisesta menettelystä, korvataan, jos vaatimukset on hylätty, hänelle maksattavaksi tuomittujen oikeudenkäyntikulujen määrä.  Vastaava oikeus tulisi olla myös hyvinvointialueiden työntekijöillä. 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu

Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 15.7.2022
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa Päivi Tiainen-Hyrkäs, hallitusneuvos, puh. 02951 50262, s-posti paivi.tiainen-hyrkas@gov.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Helsingin kaupunki      
HUS yhtymä    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin hyvinvointialue    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Satakunnan hyvinvointialue    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kuntaliitto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Asiasanat

rättshjälp

välfärdsområden

rättegångskostnader

arbetstagare

tjänstemän