Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Yhteisen tietopohjan hyödyntämisen tietoarkkitehtuuri nykytila 2021

Yhteisen tietopohjan hyödyntämisen tietoarkkitehtuuri nykytila 2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM129:00/2017

Vastausaika on päättynyt: 18.4.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Tiedolla johtamisen tietoarkkitehtuurissa selvitetään vaatimuksia yhteisen tietopohjan muodostamiseksi politiikka- ja ohjausvalmistelun, palvelunjärjestäjän, palveluntuottajan ja asiakkaan näkökulmista. Tietoarkkitehtuuri on valtiovarainministeriön valmistelema.

Tietojen systemaattista hyödyntämistä yli viranomaisrajojen tarvitaan, jotta julkisessa hallinnossa voitaisiin vastata tuleviin haasteisiin. Jotta tiedolla voitaisiin aidosti johtaa asukkaiden hyvinvoinnin kehittämistä, tarvitaan tietojohtamista, tiedolla johtamista, hyviä tietokäytäntöjä, tietovastuita ja kehittynyttä tietokulttuuria. Lisäksi tarvitaan johdonmukaista tietopolitiikkaa.

Tausta

Yhteisen tietopohjan hyödyntämisen tietoarkkitehtuuri luo yhteistä ymmärrystä siitä, miten eri tarkastelunäkökulmista voidaan ymmärtää ja hallita tietoa vuonna 2021 ja muodostaa yhteinen näkemys tavoitetilavuoden 2029 tietojen käsittelystä ja tietojohtamisesta.

 

Yhteisen tietopohjan hyödyntämisen tietoarkkitehtuurissa tutkitaan, mitkä ovat yhteisen tietopohjan elementit, mitä voisi olla ”yhteinen tieto” tai ”yhteiskäyttöinen tieto” ja mistä ne koostuvat.

Tavoitteet
Tavoitteena on muodostaa yhteinen ymmärrys johtamisessa, toiminnan ohjauksessa ja toteuttamisessa tarvittavista tiedoista. Yhteisen tietopohjan hyödyntämisen tietoarkkitehtuuri selvittää, mitä tarvitaan yhteisen tietopohjan muodostamiseksi politiikka- ja ohjausvalmistelun, palvelunjärjestäjän, palveluntuottajan ja asiakkaan näkökulmista. Tästä syystä arkkitehtuuri koskettaa laajasti julkisen sektorin eri toimijoita.

Seuraava vaihe, tavoitetila 2029, tulee uudelle lausuntokierrokselle.
Liitteet:

Yhteisen tietopohjan hyödyntämisen tietoarkkitehtuuri v.0.9.pdf - Yhteisen tietopohjan hyödyntämisen tietoarkkitehtuuri v.0.9

MTA_liite_1_a_2_sidoshankkeet_sidosarkkitehtuurit.xlsx - Sidoshankkeet ja Sidosarkkitehtuurit

Toimenpide-ehdotukset.pdf - Toimenpide-ehdotukset

Aikataulu
Anna palaute 18.4.2018 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
  • Kirjoita palauteesi alla oleviin kenttiin.
  • Liitä viittaus asiakirjan sivuun, kuvaan, ja/tai kappaleeseeen.
  • Kuvaile havaitosi.
  • Anna havaintoosi liittyvä korjausehdotus.
Tee jokaisesta havainnostasi uusi kappale palautelaatikkoon.
Valmistelijat
Lisätietoja:
  • Sisällötä janne.pehkonen(at)gofore.com ja marko.jousmaki(at)gofore.com
  • Lausuntopyynnöstä jani.heikkinen(at)vm.fi
Jakelu:
Antti Parpo    
Antti Vertanen    
Arja-Tuulikki Wilén    
Arttu Perttula    
Eeva Ketola    
Hanna-Mari Talka    
Hennamari Mikkola    
Jaana Merta    
Jari Tarkoma    
Juha Kenraali    
Jukka Alasentie    
Jukka Haapamäki    
Matleena Kurki-Suutarinen    
Mikko Huovila    
Mikko Nygård    
Minna Torkkeli    
Pekka Rissanen    
Pietari Pentinsaari    
Pirjo Peräaho    
Päivi Hämäläinen    
Riitta Autere    
Saku Härkönen    
Tanja Rantanen    
Teemu Luukko    
Tiina Tikka    
Timo Aronkytö    
Tuija Groop    
Tuuli Mäkiranta-Laitinen    
Ville Vertanen    
Asiasanat

tietojohtaminen

tiedolla johtaminen

arkkitehtuuri

tietoarkkitehtuuri