Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: OKM/19/010/2019

Vastausaika on päättynyt: 16.8.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Valtioneuvosto on päättänyt lukiokoulutuksen yksikköhinnan vahvistamisesta 18 miljoonalla eurolla. Määrärahalisäys lukiokoulutuksen rahoitukseen toteutettaisiin pienentämällä lukiokoulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta tehtävän vähennyksen määrää. Lisäksi valtioneuvosto on päättänyt vahvistaa perusopetuslaissa tarkoitettua aamu- ja iltapäivätoimintaa 14,5 miljoonalla eurolla, joka toteutettaisiin nostamalla aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuusprosenttia.

Määrärahalisäykset toteutettaisiin muuttamalla opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 19 § ja 23 b §.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan sähköisesti viimeistään 16.8.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Kirsti Kotaniemi, hallitusneuvos, kirsti.kotaniemi@minedu.fi puh. 0295 330408