Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttaminen

Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5842/2023

Vastausaika on päättynyt: 10.3.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta Energiaviraston maksullisista suoritteista vuosina 2023–2025 annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (1217/2022) muuttamisesta.
Tausta
Energiaviraston maksuista säädetään työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla.
 
Tavoitteet
Energiaviraston maksullisista suoritteista annettua työ- ja elinkeinoministeriön asetusta (1217/2022) on tarpeen päivittää ottaen huomioon muutokset, jotka johtuvat hallituksen esityksestä eduskunnalle takautuvasti maksettavaa sähköhyvitystä sekä sähköenergialaskujen maksuaikojen pidennystä koskevaksi väliaikaiseksi lainsäädännöksi (HE 324/2022 vp). Hallituksen esityksen mukaisen takautuvasti maksettavaa sähköhyvitystä koskevan lain 5 §:n mukaan Energiavirasto voi hakemuksen perusteella myöntää sähköyhtiölle luvan poiketa 5 §:n 1 momentissa säädetystä sähköhyvityksen maksuaikataulusta.

Ehdotetulla asetuksella muutettaisiin väliaikaisesti maksuasetuksen (1217/2022) 2 §:n 34 kohta ja 4 §:n 19 kohta, sekä lisättäisiin väliaikaisesti 2 §:ään uusi 35 kohta ja 4 §:ään uusi 20 kohta.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaikataulu on asetuksen voimaantulon kiireellisyyden takia tiukka. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 10.3.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet >Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausunnon voi halutessaan toimittaa myös osoitteeseen työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat

neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen markku.kinnunen@gov.fi p. 029 506 4792 ja
erityisasiantuntija Katariina Särkänne katariina.sarkanne@gov.fi p. 029 504 7440.

 
Jakelu:
Alajärven Sähkö Oy    
Ekosähkö Oy    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Enefit Oy    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Esse Elektro-Kraft Ab    
Forssan Energia Oy    
Fortum Markets Oy    
GNP Energy Oy    
Haminan Energia Oy    
Helen Oy    
Herrfors Oy Ab    
Iin Energia Oy    
Ilmatar Energy Oy    
Imatran Seudun Sähkö Oy    
Jeppo Kraft Andelslag    
Jylhän Sähköosuuskunta    
Keuruun Sähkö Oy    
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy    
Kokemäen Sähkö Oy    
Kokkolan Energia Oy    
Korpelan Energia Oy    
Kotimaan Energia Oy    
Kronoby Elverk Ab    
KSS Energia Oy    
Kuoreveden Sähkö Oy    
Kymenlaakson Sähkö Oy    
Köyliön-Säkylän Sähkö Oy    
Lammaisten Energia Oy    
Lankosken Sähkö Oy    
Lehtimäen Sähkö Oy    
Leppäkosken Energia Oy    
Lumme Energia    
Naantalin Energia Oy    
Nivos Energia Oy    
Nordic Green Energy    
Nurmijärven Sähkö Oy    
Nykarleby Kraftverk Ab    
Okun Energia Oy    
Omavoima Oy    
Oomi Oy    
Paikallisvoima ry    
Paneliankosken Voima Oy    
Parikkalan Valo Oy    
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy    
Porvoon Energia Oy    
Raseborgs Energi Ab - Raaseporin Energia Oy    
Sallila Energia Oy    
Seinäjoen Energia Oy    
Sipoon Energia Oy    
Tampereen Sähkölaitos Oy    
Turku Energia Oy    
Vaasan Sähkö Oy    
Valkeakosken Energia Oy    
Valtiovarainministeriö    
Vattenfall Oy    
Vetelin Energia Oy    
Vihreä Älyenergia Oy    
Vimpelin Voima Oy    
Väre Energia Oy    
Äänekosken Energia Oy    
Asiasanat

Maksuasetuksen muutosehdotus

Energiavirasto

Sähköhyvitys