Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi vaalilain muuttamisesta (kirjeäänestys)

Luonnos hallituksen esitykseksi vaalilain muuttamisesta (kirjeäänestys)

Lausuntopyynnön diaarinumero: OM 1/51/2017

Vastausaika on päättynyt: 17.3.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriössä on laadittu virkatyönä liitteenä oleva luonnos hallituksen esitykseksi vaalilain muuttamiseksi.
 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaalilakia siten, että ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut (ulkosuomalaiset) ja vaalien aikaan ulkomailla tilapäisesti asuvat tai oleskelevat muut äänioikeutetut saisivat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaisi kirjeäänestysasiakirjat Suomesta esimerkiksi kotiinsa, ne saatuaan äänestäisi ja palauttaisi äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle. Kirjeäänestyksen käyttöönotto parantaisi merkittävästi monien ulkosuomalaisten ja ulkomailla muutoin oleskelevien äänioikeutettujen mahdollisuutta äänestää. Kirjeäänestyksen käyttöönotto ei poistaisi voimassa olevan lain mukaista mahdollisuutta äänestää ennakkoon ulkomailla valtioneuvoston asetuksella määrätyissä edustustoissa ja niiden toimipaikoissa.  
 
Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskaudella 2017. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2018 ja sitä olisi tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 17.3.2017.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Eduskuntatutkimuksen keskus    
Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunta    
Helsingin vaalipiirilautakunta    
Kansalaispuolue r.p.    
Kansallinen Kokoomus r.p.    
Kauniaisten kaupungin keskusvaalilautakunta    
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p.    
Korkein hallinto-oikeus    
Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p.    
Ministeri Lauri Tarasti    
Perussuomalaiset r.p.    
Piraattipuolue r.p.    
Posti Group Oyj    
Suomen Eläinoikeuspuolue r.p.    
Suomen Keskusta r.p.    
Suomen Kommunistinen Puolue r.p.    
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue r.p.    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.    
Suomi-Seura / Ulkosuomalaisparlamentti    
Svenska folkpartiet i Finland r.p.    
Ulkoasiainministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan vaalipiirilautakunta    
Vaalitutkimuskonsortio    
Vaalitutkimuskonsortio    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen vaalipiirilautakunta    
Vasemmistoliitto r.p.    
Vihreä liitto r.p.    
Vihreä liitto r.p.    
Väestörekisterikeskus    
Asiasanat

Vaalit

vaalilaki

vaalijärjestelmä