Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Avustus ARA-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi

Avustus ARA-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11051/2019

Vastausaika on päättynyt: 2.12.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi, jolla otettaisiin käyttöön uusi avustus valtion tukemien vuokratalojen ja vuokra-asuntojen korjaamiseksi. 

Esitysluonnoksessa ehdotettavan avustuksen tarkoituksena olisi tukea väestöltään vähenevillä alueilla sijaitsevien ARA-asuntoja omistavien yhteisöjen mahdollisuuksia korjata asuntoja esteettömiksi ja paremmin ikääntyneille soveltuviksi. Avustus olisi enintään 50 prosenttia korjauskustannuksista ja sen myöntäisi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Avustusta voisi hakea vuoden 2020 alussa.
Tausta
Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaan otetaan käyttöön uusi avustus ARA-asuntojen korjaamiseksi ikääntyneille sopiviksi väestöltään vähenevillä alueilla. Valtion vuoden 2020 talousarvioesityksen mukaan valtion asuntorahaston varoista saa valtionavustuslain (688/2011) nojalla myöntää hankekohtaisia avustuksia yhteensä enintään 5 000 000 euroa arava- ja korkotukivuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille sopiviksi väestöltään vähenevillä alueilla. Vuosina 2020-2022 avustusta voitaisiin myöntää yhteensä 25 miljoonaa euroa.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena olisi tukea väestöltään vähenevillä alueilla sijaitsevia valtion tukemia vuokrataloyhteisöjä, jotta ne pystyisivät tarjoamaan ikääntyneille sopivia vuokra-asuntoja. 
Liitteet:

Luonnos_muistio ja asetus.pdf - Luonnos muistiosta ja asetuksesta

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta ympäristöministeriölle viimeistään viimeistään maanantaina 2.12.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(a)om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitussihteeri Liisa Meritähti, p. 0295 250 376, liisa.meritahti(a)ym.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om(a)om.fi.
Jakelu:
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry    
Kuntaliitto    
RAKLI ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Valtiokonttori    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vanhustyön keskusliitto    
Vuokralaiset VKL ry