Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys sote-uudistuksen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta

Hallituksen esitys sote-uudistuksen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/26756/2021

Vastausaika on päättynyt: 20.1.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esityksestä sote-uudistukseen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta.
Tausta
Sote-uudistuksen täytäntöönpanossa on havaittu tarpeita täydentää sote-uudistuksen lainsäädäntöä eräiltä osin. Tavoitteena on täydentää lainsäädäntöä havaittujen puutteiden vuoksi.
Tavoitteet
Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutoksia

- potilastietojen käsittelyyn Uudellamaalla 
- ympäristöterveydenhuollon siirtoon liittyvään säännökseen
- sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa koskevaa sääntelyyn 
- väliaikaisen toimielimen tiedonsaantiin sosiaali- ja potilastietojen osalta
- kuntien mahdollisuuteen tuottaa tukipalveluja hyvinvointialueille siirtymäajan aikana
- asiakirjojen siirtoa ja valtionavustuksien takaisinperintää
- neuvottelukuntien toimikauteen
- ensihoitokeskuksen tehtäviin koskien lääkärihelikopteritoimintaa

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan siten, että laki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain muuttamisesta ja laki terveydenhuoltolain 46 §:n muuttamisesta tulisivat voimaan 1. päivänä tammikuuta 2023 ja muut lait mahdollisimman pian lain vahvistamisen jälkeen.
Liitteet:
Aikataulu
Pyydämme toimittamaan lausuntonne viimeistään 20.1.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löydät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa:
hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, puhelin +358 295 163 463,
s-posti: auli.valli-lintu.stm@gov.fi

Lausuntopyynnön teknisiin kysymyksiin lisätietoja antaa:
projektisihteeri Märta Lehtonen, puhelin 0295163207,  
s-posti: marta.lehtonen@gov.fi 
Jakelu:
Askola    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtynä    
Hangon kaupunki    
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki    
Helsinki    
HUS    
Hyvinkään kaupunki    
Inkoo    
Itä-Savon sairaanohoitopiiri    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Joensuun kaupunki    
Kainuun hyvinvointialue    
Kainuun sairaanohoitopiiri    
Kajaanin kaupunki    
Kansallisarkisto    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kanta-hämeen sairaanhoitopiiri    
Karkkilan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkonummi    
Kokkolan kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lahden kaupunki    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapinjärvi    
Lohjan kaupunki    
Loviisan kaupunki    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Mikkelin kaupunki    
Myrskylä    
Mäntsälä    
Nurmijärvi    
Oikeusministeriö    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pornainen    
Pukkila    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Raaseporin kaupunki    
Satakunnan hyvinvointialue    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Savonlinnan kaupunki    
Sipoo    
Sisäministeriö    
Siuntio    
Tampereen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Turun kaupunki    
Tuusula    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan kaupunki    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Vihti    
Ålands hälso- och sjukvård