Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Henkilötodistelun vastaanottaminen videotallenteelta hovioikeudessa

Henkilötodistelun vastaanottaminen videotallenteelta hovioikeudessa

Lausuntopyynnön diaarinumero: OM033:00/2018

Vastausaika on päättynyt: 17.5.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Oikeusministeriössä on valmistunut arviomuistio, jossa tarkastellaan mahdollisuutta ottaa henkilötodistelu hovioikeudessa vastaan käräjäoikeudessa tehdyltä kuva- ja äänitallenteelta (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 2019:6).

Tausta

Taustalla on se, että eduskunta on edellyttänyt hallituksen selvittävän joutuisasti tarpeen ja mahdollisuudet ottaa käyttöön järjestelmä, jossa suullinen näyttö otetaan muutoksenhakutuomioistuimessa vastaan käräjäoikeudessa tehdyn kuva- ja äänitallenteen avulla (EV 308/2014 vp – HE 246/2014 vp). Lisäksi Oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa vuosille 2013–2025 on yhdeksi keskipitkän aikavälin tavoitteeksi asetettu selvittää edellytykset ja aikataulu ottaa käyttöön järjestelmä, jossa suullinen näyttö otetaan muutoksenhakutuomioistuimessa vastaan käräjäoikeudessa tehtyä videotallennetta katsomalla (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 16/2013, s. 40).

Linkit
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 17.5.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille

Oikeusministeriö pyytää kunnioittaen lausuntoanne oheisesta arviomuistiosta. Jos olette sitä mieltä, että henkilötodistelu tulisi ottaa hovioikeudessa vastaan kuva- ja äänitallenteelta, Teitä pyydetään ilmoittamaan perusteltu näkemyksenne myös siitä, missä laajuudessa näin tulisi tehdä.

Pyydämme, että lausunto annetaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse eikä sitä tarvitse allekirjoittaa. Jos lausunnonantaja on valmistellut lausunnon erilliselle asiakirjalle (esimerkiksi sisäistä hyväksymistä varten), ei asiakirjaa tarvitse liittää lausuntoon, vaan vastaukset lausuntopyynnön lomakkeelle ovat tällöinkin riittäviä.

Lausunnon antaminen lausuntopalvelu.fi:ssä edellyttää, että lausunnonantaja rekisteröityy ja kirjautuu palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan hankkeen verkkosivuilla.

Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antaa erityisasiantuntija Jukka Siro, puh. 02951 50021, jukka.siro@om.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä saa palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi-

 

Jakelu:
AIPA-hanketoimisto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkiset oikeusavustajat ry    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Korkein oikeus    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Oikeusrekisterikeskus    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Haastemiehet JHL ry    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen Tuomariliitto ry    
Turun hovioikeus    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Valtori    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Asiasanat

prosessioikeus, oikeudenkäynti, muutoksenhaku, hovioikeudet, todistelu, digitaaliset tallenteet