Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1972/2020

Vastausaika on päättynyt: 22.1.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Korkealaatuinen varhaiskasvatus, koulutus, tiede sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) ovat mahdollistaneet Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin ja menestymisen kansainvälisissä vertailuissa. Koulutuksella ja tieteellä on luotu ja luodaan yhteiskuntaa vahvistavaa ja uudistavaa sivistysperustaa. Sivistys luo edellytykset työllisyydelle ja kestävälle kasvulle, kansalaisyhteiskunnalle, osallisuudelle ja luottamukselle. Oppiminen ja tutkiminen ovat olennainen osa ihmisyyttä ja itsessään arvokkaita merkityksellisen elämän rakennuspuita.Korkealaatuinen varhaiskasvatus, koulutus, tiede sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) ovat mahdollistaneet Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin ja menestymisen kansainvälisissä vertailuissa. Koulutuksella ja tieteellä on luotu ja luodaan yhteiskuntaa vahvistavaa ja uudistavaa sivistysperustaa. Sivistys luo edellytykset työllisyydelle ja kestävälle kasvulle, kansalaisyhteiskunnalle, osallisuudelle ja luottamukselle. Oppiminen ja tutkiminen ovat olennainen osa ihmisyyttä ja itsessään arvokkaita merkityksellisen elämän rakennuspuita.

Koulutus- ja TKI-järjestelmästämme ja sen uudistamisesta on huolehdittava tulevaisuudessakin, jotta lasten, nuorten ja koko väestön sivistykselliset oikeudet ja hyvinvointi voidaan turvata. Korkean laadun ja vaikuttavuuden ylläpitäminen edellyttää tahtoa, mahdollistavia hallinnollisia rakenteita, riittäviä voimavaroja ja osaamista kaikessa toiminnassa.Koulutus- ja TKI-järjestelmästämme ja sen uudistamisesta on huolehdittava tulevaisuudessakin, jotta lasten, nuorten ja koko väestön sivistykselliset oikeudet ja hyvinvointi voidaan turvata. Korkean laadun ja vaikuttavuuden ylläpitäminen edellyttää tahtoa, mahdollistavia hallinnollisia rakenteita, riittäviä voimavaroja ja osaamista kaikessa toiminnassa.
 
Tausta
Hallitus on päättänyt antaa eduskunnalle koulutuspoliittisen selonteon, johon haetaan pitkän aikavälin keinot Suomen koulutus- ja osaamistason nostamiseksi, koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi ja oppimiserojen kaventamiseksi. Nykytilan tarkastelu, tavoitetila ja toimenpiteet kohdistuvat koko koulutusjärjestelmään sekä tutkimukseen.

Keskeisiä kasvatukseen, koulutukseen ja tutkimukseen vaikuttavia muutostekijöitä ovat mm. väestönmuutos, eriarvoistuminen, teknologian kehitys sekä työn ja ympäristön tilan muutokset. Toisaalta nämä ovat juuri niitä tekijöitä, joihin halutaan vaikuttaa.
Tavoitteet
Selonteossa valtioneuvosto antaa linjaukset koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi niin, että ne palvelevat Suomea, suomalaisia ja ihmiskuntaa laadukkaasti ja vaikuttavasti. Ehdotetuilla tavoitteilla ja toimenpiteillä vastataan ja vaikutetaan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutostekijöihin ja luodaan merkityksellisen elämän edellytykset kaikille. Selonteossa esitetään kohti 2040-lukua ulottuva koulutuksen ja tutkimuksen visio ja linjataan tarvittavat normi- ja muun ohjauksen, voimavarojen ja rakenteiden muutokset. Tämän linjausten ja toimenpiteiden kohdentumiseen liittyvän lähtökohdan pyydämme huomioimaan lausuntoa antaessanne.
Liitteet:

Koulutuspoliittinen selonteko - 081220.pdf -

Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse sammandrag - 081220.pdf - På svenska bifogat finns ett sammandrag av utkastet till redogörelse. Utkastet till redogörelse i sin helhet finns tillgängligt senast 7.1.2021.

Utbildningspolitisk redogörelse - 081220.pdf -

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 22.1.2020
Vastausohjeet vastaanottajille

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.


Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön siinä esitetyn jaottelun mukaisesti. Jos lausuntopalvelu.fi:tä ei ole mahdollista käyttää, lausunnon voi toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon sähköpostitse (kirjaamo@minedu.fi) tai postitse PL 29, 00023 Valtioneuvosto.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

 
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Petri Haltia puh. 02953 30096
Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen puh. 02953 30105
Opetusneuvos Maija Innola puh. 02953 30120
Opetusneuvos Tommi Karjalainen puh. 02953 30140
Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@minedu.fi
Jakelu:
Aalto-korkeakoulusäätiö sr    
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi    
AEL-Amiedu Oy    
Ahlmanin koulun Säätiö sr    
Aikuislukioliitto ry    
Aineopettajaliitto AOL ry    
AIO Aikuislukioiden opettajat ry    
Akaan kaupunki    
Akava ry    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO)    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisen yhdistys AMKE ry    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Axxell Utbildning Ab    
Bildningsalliansen rf    
Business Finland    
Careeria Oy    
Celia - Näkövammaisten kirjasto    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Digi- ja väestötietovirasto    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry EOL    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki    
Espoon ryhmä- ja perheryhmäkoti    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf    
Finlands Svenska Skolungdomförbund FSS rf    
Forssan kaupunki    
Förbundet Hem och Skola i Finland rf    
Föreningen Luckan rf    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Konservatorion Säätiö    
Helsingin yliopisto    
Helsinki Business College Oy    
Hengitysliitto ry    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Honkajoen kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hyria koulutus Oy    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ammatti-instituutti Oy    
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy    
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Inkoon kunta    
Invalidisäätiö sr    
Isojoen kunta    
Isonkyrön kunta    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Juuan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Jyväskylän talouskouluyhdistys ry.    
Jyväskylän yliopisto    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Järviseudun koulutuskuntayhtymä    
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy    
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansalaisopistsojen liitto Kol    
Kansaneläkelaitos KEL    
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki    
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistys ry    
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä    
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Keskuskauppakamari    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kiinteistöalan koulutussäätiö sr    
Kiipulasäätiö    
Kimitoöns kommun    
Kinnulan kunta    
Kirkkohallitus    
Kirkkonummen kunta    
Kirkkopalvelut ry    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsholms kommun    
Korsnäs kommun    
Kosken TL kunta    
Kotkan kaupunki    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulukuraattorit    
Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr    
Kouvolan kaupunki    
Kristiinankaupungin kaupunki    
Kronoby kommun    
KT Kuntatyönantajat    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry    
Kuopion kaupunki    
Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry    
Kuopion talouskoulun kannatusyhdistys ry    
Kuortaneen kunta    
Kuortaneen urheiluopistosäätiö sr    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lab-ammattikorkeakoulu Oy    
Lahden kaupunki    
Lahden yhteiskoulun säätiö sr    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ammattikorkeakoulu Oy    
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Lapin Yliopisto    
Lapinjärven kunta    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun    
Laukaan kunta    
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Loviisan kaupunki    
Luhangan kunta    
Luksia Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Lukukeskus-Läscentrum ry    
Lumijoen kunta    
Luumäen kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maahanmuuttovirasto    
Maanpuolustukorkeakoulu    
Malax kommun    
Mannerheimin lastensuojeluliitto    
Marttayhdistysten liitto ry    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Mercuria kauppaoppilaitos Oy    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nuorisotutkimusseura ry    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad    
Närpes stad    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Opintokeskukset ry    
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri    
Optima samkommun    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto    
Outokummun kaupunki    
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab    
Padasjoen kunta    
Paimion kaupunki    
Palkansaajiien tutkimuslaitos    
Paltamon kunta    
Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pelkosenniemen kunta    
Pellervon taloustutkimus PTT    
Pellon kunta    
Perheryhmäkoti Satakieli    
Perho Liiketalousopisto Oy    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pietarsaaren kaupunki    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjoiskalotin Koulutussäätiö    
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Pop & Jazz Konservatorion Säätiö    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki    
Posion kunta    
Pro Lukio ry    
Professoriliitto    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raahen koulutuskuntayhtymä    
Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto    
Raaseporin kaupunki    
Raision kaupunki    
Raision seudun koulutuskuntayhtymä    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Rastor-instituutti ry    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
Saamelaiskäräjät    
Saarijärven kaupunki    
Saimaan ammattikorkeakoulu Oy    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Salon seudun koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy    
Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savon koulutuskuntayhtymä    
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy    
Seinäjoen kaupunki    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta    
Sisäministeriö    
Sitra    
Siuntion kunta    
Sivistystyönantajat ry    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
Sulkavan kunta    
Suomen akatemia    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy    
Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy    
Suomen Kansanopistoyhdistys    
Suomen kesäyliopistot ry    
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen opinto-ohjaajat ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry    
Suomen Opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry    
Suomen Oppisopimusosaajat ry    
Suomen Psykologiliitto ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen vanhempainliitto    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen ylioppilaskunstien liitto (SYL) ry    
Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy    
Suomen Yrittäjäopisto Oy    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Suupohjan koulutuskuntayhtymä    
Svenska Finlands folkting    
Svenska Folkskolans Vänner    
Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Handelshögskolan    
Svenska Studerandes intresseförening r.f.    
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taideyliopisto    
Taipalsaaren kunta    
Taiteen perusopetusliitto TPO ry    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Talous ja nuoret TAT ry    
Tammelan kunta    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy    
Tampereen kaupunki    
Tampereen Musiikkiopiston Säätiö    
Tampereen yliopisto    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tieteentekijöiden liitto    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Turun Aikuiskoulutussäätiö    
Turun ammattikorkeakoulu Oy    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Turun musiikinopetus Oy    
Turun yliopisto    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työllisyysrahasto    
Työtehoseura ry    
Ulkoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Urheiluopistojen Yhdistys ry    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenkaupungin kaupunki    
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Uuraisten kunta    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki    
Vaasan yliopisto    
Valkeakosken kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry    
Valtion koulukodit    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vantaan kaupunki    
Vapaa Sivistystyö (VST)    
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
VTT    
Vörå kommun    
Yksityiskoulujen Liitto ry    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Yrkeshögskolan Arcada Ab    
Åbo Akademi    
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet Ålands ladskapsregering    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä    
Äänekosken kaupunki