Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta kansalliseksi jakeluinfraohjelmaksi vuoteen 2035

Begäran om utlåtande om utkastet till det nationella distributionsinfrastrukturprogrammet fram till 2035

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11483/2022

Vastausaika on päättynyt: 28.2.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
I ett nationellt programutkastet för distributionsinfrastruktur för nya bränslen inom vägtrafiken granskas nuläget i fråga om distributionsinfrastrukturen för el, metan och väte i trafiken samt det fordonsbestånd som utnyttjar dessa drivkrafter och presenteras de åtgärder som behövs för att förbättra distributionsinfrastrukturen. Programmet sträcker sig fram till 2035.

Kommunikationsministeriet tillsatte i maj 2022 en nationell arbetsgrupp för information om utdelningen förbättra utvecklingen och planeringen av distributionsinfrastrukturen för nya bränslen inom transportsektorn genom tvärsektoriellt samarbete. Utkastet till ett nationellt distributionsprogram har tagits fram arbetsgruppens arbete.

 
Bakgrund
 Finlands mål är att halvera utsläppen av växthusgaser från inrikestrafiken under ett år från 2005 års nivå till 2030. Efter 2030 kommer trafikens utsläpp att öka minska ytterligare för att stödja Finlands mål att vara koldioxidneutrala år 2035. År 2045 skulle transporterna vara helt fossilfria. Inrikes transporter tillhör den så kallade bördedelningssektorn i Europeiska unionen, där varje medlemsland påverkas huvudsakligen av bruttonationalprodukten skyldighet att minska utsläppen till 2030. Som en del av klimatpaketet EU 55 EU:s bördefördelningsförordning håller på att förändras och medlemslandsspecifika skyldigheter skärps ytterligare, För Finland, från 39 procent till 50 procent. Den viktigaste utsläppskällan inom lastdelningssektorn är inrikestrafik och majoriteten (mer än 90 %) av inrikestrafikens utsläpp genereras i vägtrafiken. Det behövs ett mångsidigt urval av metoder för att minska utsläppen från vägtrafiken.  Centralt förnyelse av fordonsbeståndet och nya fossila bränslen står i centrum utveckling av distributionsinfrastrukturen för alternativa bränslen. Europeiska kommissionen lade den 14 juli 2021 fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen och om upphävande av direktiv 2014/94/EU (den s.k. AFIR-förordningen). Avsikten är att programmet i Finland också ska främja genomförandet av förslaget till AFIR-förordning och utgöra grund för den uppföljning som förordningen förutsätter. Förhandlingarna om förslaget till till AFIR-förordning pågår fortfarande. När den träder i kraft uppställer den en miniminivå för den offentliga infrastrukturen för distribution av alternativa bränslen.
Målsättningar
Syftet med programutkastet är att främja de nationella målen för utvecklingen av distributionsnätet för nya bränslen inom vägtrafiken och på så sätt möjliggöra utsläppsminskningar inom trafiken. Målet är att kartlägga nuläget, målen och den förväntade utvecklingen i fråga om infrastrukturen för alternativa bränslen och att identifiera åtgärder för den nationella utvecklingen av infrastrukturen.
Länkar:

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM016:00/2022 - Hankeikkuna: Kansallinen jakeluinfratyöryhmä

https://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=LVM016:00/2022 - Arbetsgruppen för nationell distributionsinfrastruktur

Bilagor:

Kansallinen_jakeluinfraohjelma_luonnos_070223.pdf - Kansallinen jakeluinfraohjelmaluonnos vuoteen 2035

distributionsinfrastrukturprogrammet_slutsatser.pdf - Utkastet till det nationella distributionsinfrastrukturprogrammet

Tidtabell
Vänligen lämna ert utlåtande senast den 28 februari 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste du registrera dig och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen på sidan anvisningar > bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

 
Beredare
Konsultativ tjänsteman Tuuli Ojala,tuuli.ojala@gov.fi, +358 295 342 198
Trafikråd Saara Jääskeläinen,saara.jaaskelainen@gov.fi, +358 295 342 560
Specialsakkunnig Emmi Simonen,emmi.simonen@gov.fi, +358 295 342 108 
Sändlista:
Ab Jan-Ove Management Oy    
ABB    
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
ARA    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry    
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry    
Autoalan keskusliitto ry    
Autoalan keskusliitto ry    
Autoliitto    
Autotuojat ja –teollisuus ry    
Bionenergia ry    
Business Finland    
Caruna Oy    
EK    
Elenia Oy    
Energiateollisuus    
Energiavirasto    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Finavia Oyj    
Fingrid    
Fintraffic    
Forssan kaupunki    
Fortum    
Gasgrid Finland Oy    
Gasgrid Finland Oy    
Gasum    
Gasum    
Gasum    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helen Oy    
Helsingin hyvinvointialue    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Huhtala Logistics Oy    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilmastopaneeli    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Invalidiliitto ry    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
ITS Finland    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kaasuautoilijat ry    
Kaavin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun hyvinvointialue    
Kajaanin kaupunki    
Kajave Oy    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kaukokiito Oy    
Kaukokiito Oy    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaupan liitto    
Kaustisen kunta    
KEHA-keskus    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Kempower    
Kempower    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kesko    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kiinteistöliitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuluttajaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Ladec    
Ladec    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Lapin hyvinvointialue    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikennepalvelukauppiaat ry    
Liikennevirta Oy    
Limingan kunta    
Linja-autoliitto    
Linja-autoliitto    
Liperin kunta    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
LUKE    
Lumijoen kunta    
LUT-yliopisto    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Malax kommun - Maalahden kunta    
MaRa ry    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Motiva    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Mustankorkea Oy    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
NEOT    
NEOT    
Neste    
Niinivirta European Cargo Oy    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Oy Teboil Ab    
P2X Oy    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Palvelualojen työnantajat Palta ry    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkkalan kunta    
Plugit Oy    
Plugit Oy    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Rechargeinfra    
Rechargeinfra    
Reisjärven kunta    
Ren-gas    
Ren-gas    
Riihimäen kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saarijärven kaupunki    
SAK    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Sitra    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
SKAL    
SKAL lausuntopyynnöt    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sotkamon kunta    
S-ryhmä / ABC-lataus    
St1    
St1 Oy    
Stormossen Oy Ab    
Stormosson Oy Ab    
Sulkavan kunta    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen huolinta- ja logistiikkaliitto ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen kiertovoima oy    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen logistiikkayritysten liitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen osto- ja logistiikkayhdistys Logy ry    
Suomen Paikallisliikenneliitto ry    
Suomen palvelutaksit ry    
Suomen Satamaliitto    
Suomen taksiliitto ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomen yrittäjät    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Sysmän kunta    
Sähköautoilijat ry    
Sähköinen liikenne ry    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Teknologiateollisuus ry    
TEM    
Teollisuusliitto    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Tesla    
Teuvan kunta    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Traficom    
Transport Research Centre Verne    
Tukes    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vakka-Suomen Voima    
Valio    
Valio    
Valio    
Valkeakosken kaupunki    
Valtimon kunta    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
VATT    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
VNK    
VR Cargo    
VTT    
Vuokralaiset ry    
WWF    
Väylävirasto    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Ålands landskapsregering    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki