Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö määräyksen muutokseen: MUIDEN PALVELUNTARJOAJIEN TIETOTURVALLISILLE KÄYTTÖYMPÄRISTÖILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET

Lausuntopyyntö määräyksen muutokseen: MUIDEN PALVELUNTARJOAJIEN TIETOTURVALLISILLE KÄYTTÖYMPÄRISTÖILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET

Lausuntopyynnön diaarinumero: THL/6100/4.00.00/2021

Vastausaika on päättynyt: 17.12.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Toisiolain 24 §:n 2 momentin mukaan Tietolupaviranomainen antaa tarkemmat määräykset muiden palveluntarjoajien tietoturvallisille käyttöympäristöille asetettavista vaatimuksista. Tämä määräys korvaa 5.10.2020 voimaan tulleen määräyksen THL/2492/4.00.00/2020.
Tausta
Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata on antanut 5.10.2020 määräyksen, joka kuvaa muiden palveluntarjoajien tietoturvallisille käyttöympäristöille asetettavat vaatimukset. Määräys koskee sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä.
Tavoitteet
Tämä määräys korvaa aiemman, 5.10.2020 annetun määräyksen THL/2492/4.00.00/2020. Mainitun aiemman määräyksen voimassaolo päättyy samalla hetkellä kuin tämä määräys tulee voimaan. Tämä määräys on voimassa toistaiseksi, ja se sisältää edellä mainittua aiempaa määräystä tarkempia ja yksityiskohtaisempia määräyksiä muiden palveluntarjoajien tietoturvallisille käyttöympäristöille asetettavista vaatimuksista.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 17.12.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Findata varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne määräyksen luonnoksesta. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa Findatalle lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.

Määräykseen tehdyt muutokset selviävät liitetiedostoista: Määräyksen luonnos kokonaisuutena, jossa muutokset ovat korostettuina sekä erillinen liite 1, jossa on taulukoituna vaatimuksiin tehdyt muutokset. Lausunnot voi antaa vapaamuotoisesti, mutta aloita aina kertomalla kohdan numero, jota lausunto koskee.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse kirjaamoon.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse THL:n kirjaamoon (kirjaamo@thl.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa THL/6100/4.00.00/2021.
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia.
Valmistelijat
ICT-päällikkö Heikki Lanu, 029 524 7174
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Aalto-yliopisto - Saaristo Antti    
Aki Jokinen    
Aleksi Yrttiaho    
Alma Wahrman    
Andrei Laurén    
Anna Heikkinen    
Anne Junttonen    
Anne Pitkäranta    
Anne-Lea heikkinen    
Annu Cabrera    
Antti Honkela    
Antti Härkönen    
Antti Koskela    
Antti Larsio    
Anu Vuorinen    
Ari Salmela    
Arja Haavisto    
Arja Kumpu    
Arto Vuori    
Auria biopankki    
Christian Kantola    
CSC    
CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy - Lindell Miia    
Eeva Kronqvist    
Elina Niemelä    
Elina Pylkkänen    
Ella Bingham    
Eric Le Tortorec    
Esa Ahonen    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri - Lintala Jonna    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eveliina Vigelius    
FCG    
Fimea    
FINBB    
FinnGen    
Hanken    
Hannu Hämäläinen    
Heikki Siltala    
Helsingin biopankki    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri - Kahri Pekka    
Helsingin yliopisto    
Hematologinen Biopankki (FHRB Biopankki)    
Henna Puputti    
Hennamari Mikkola    
HUS    
Hyvinvointialan liitto - Kuuva Joel    
Inspecta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen Biopankki    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopisto - Reijo Sund    
Jaakko Kuokkanen    
Jaakko Ståhlberg    
Jaana Vento    
Jani Miettinen    
Jari Ylikoski    
Jarkko Reittu    
Jarmo Harju    
Jenni Blomgren    
Johanna Nystedt    
Joni Komulainen    
Juha Korpelainen    
Juhani Eronen    
Jukka Jokinen    
Jukka Lähesmaa    
Jussi Holmalahti    
Juuso Rahkola    
Jyväskylän yliopisto    
Katariina Simonen    
KELA    
Keski-Suomen Biopankki    
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Paloneva Juha    
Kim Klemetti    
Kim Nyman    
Kirsti Ylitalo-Katajisto    
Kuntaliitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin yliopisto    
Lasse Parvinen    
Leena Alapuranen    
Leena Ollonqvist    
Leila Hanhela-Lappeteläinen    
Liisa-Maria Voipio-Pulkki    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
LUT    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääketeollisuus ry    
Lääketeollisuus ry - Nadia Tamminen    
Maire Ahopelto    
Marco Hautalahti    
Mari Siimar    
Mari Siimar    
Marianne Johnson    
Marina Lampinen    
Marina Lindgren    
Marja-Liisa Helminen    
Meri-Tuulia Kaarakainen    
Merja Tepponen    
Mia Bengtstrom    
Miikka Kallberg    
Mika Gissler    
Mika Kuivamäki    
Mikael von und zu Fraunberg    
Mikko Huovila    
Mikko Rotonen    
Mikko Viitanen    
Minna Hendolin    
Minna Saario    
Mirja Kangas    
Mäkelä Tomi    
Mäkiranta-Laitinen Tuuli    
NHG    
Niki Klaus    
Nina Lehtonen    
Nordic Healthcare Group - Niskanen Severi    
OKM    
Olli Knuuti    
Opetus- ja kulttuuriministeriö - Vuorento Riina    
Oulun yliopisto    
Pekka Marttinen    
Pellervon tutkimuslaitos    
Pirkanmaan shp    
Pohjois-Pohjanmaan shp    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri - Siponen Tiina    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Vanninen Esko    
Pohjois-Savon shp    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen Biopankki Borealis    
Päivi Husman    
Päivi Koivumaa    
Riikka Laurila    
Ritva Kujala    
Salla Säkkinen    
Sampo Sammalisto    
Sari Alm    
Sari Atkins    
Sari Kujala    
Seppo Suorsa    
Sirkka-Liisa Olli    
Sirpa Salinto    
Sitra - Parikka Heli    
STM    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra - Sinipuro Jaana    
Suomen Kuntaliitto ry - Hartikainen Kauko    
Suomen Kuntaliitto ry - Karttaavi Tommi    
Suomen Terveystalon Biopankki    
Taideyliopisto    
Tampereen Biopankki    
Tampereen yliopisto    
Tarja Laitinen    
Teijo Mustonen    
Teppo Heikkilä    
Terhi Nevala    
Terveysteknologia ry - Liede Sandra    
Terveysteknologian Liitto ry - Hassinen Saara    
THL    
THL Biopankki    
Tietosuojavaltuutettu - Anu Talus    
Tiina Palotie-Heino    
Tiina Pasanen    
Tilastokeskus    
Timo Kortesoja    
Timo Koskimaki    
Tom Southerington    
Tomi Kelo    
Toni Ahvas    
Traficom    
TSV    
Tuija Savolainen    
Tuomas Hujala    
Turun yliopisto    
Tuula Helander    
Tuula Kyyrä    
Tuula Ristimäki    
Työterveyslaitos    
Työterveyslaitos - Louhimo Riku    
Vaasan yliopisto    
Valvira    
Varsinais-Suomen shp    
VATT    
Veripalvelun Biopankki    
Virkki Arho    
VM    
Åbo akademi    
Asiasanat

Tietoturvallinen käyttöympäristö

Informationssäker driftmiljö