Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Perinnealusten turvallisuus sekä eräitä muita määräyksiä

Perinnealusten turvallisuus sekä eräitä muita määräyksiä

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/49681/03.04.01.00/2019

Vastausaika on päättynyt: 10.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta ”Perinnealusten turvallisuus”. Samalla eräisiin muihin määräyksiin tehdään muutoksia, joilla perinnealukset on poistettu niiden soveltamisalasta.
Lausuntoja pyydetään seuraavista määräyksistä.
-                           Perinnealusten turvallisuus, TRAFICOM/49681/04.03.01.00/2019;
-                           Alusten runkorakenteet (TRAFICOM/563411/03.04.01.00/2019);
-                           Alusten sähköasennukset (TRAFICOM/563423/03.04.01.00/2019);
-                           Alusten koneistot (TRAFICOM/563426/03.04.01.00/2019); ja
-                           Alusten paloturvallisuus (TRAFICOM/563430/03.04.01.00/2019).
 
Liitteet:
Aikataulu
Määräysluonnoksesta pyydetään lausuntoja viimeistään 10.8.2020.
 
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat kokonaisuudessaan julkisia.

Mikäli lausunnonantaja katsoo, että annettava lausunto sisältää julkisuuslain 24 §:n 1 momentin nojalla salassa pidettävää tietoa, lausunnosta voi lisäksi lähettää salassa pidettävillä osuuksilla täydennetyn version sähköpostitse (word-muodossa) osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Lausunnon viitetiedoksi pyydetään merkitsemään määräysluonnoksen asianumero TRAFICOM/49681/03.04.01.00/2019.

Valmistelijat

Lauri Kuuliala, lauri.kuuliala(at)traficom.fi; puh. 029 534 7078
Sten Sundberg, sten.sundberg(at)traficom.fi; puh. 029 534 6463
Reetta Timonen, reetta.timonen(at)traficom.fi; puh 029 534 5052