Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/756/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 7.12.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa otsikossa mainitusta asetusmuutosluonnoksesta.

Tausta

Mäntyharjulla 7.4.2018 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen päätettiin, että velvollisuutta ilmoittaa vaarallisten aineiden tilapäisestä säilytyksestä tarkennettaisiin. Ehdotetaan, että säädettäisiin kenen velvollisuus on antaa ilmoitus paikalliselle viranomaiselle tilapäisestä säilytyksestä. 

 

Tavoitteet
Vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annettua asetusta ehdotetaan muutettavaksi. Esityksessä ehdotetaan tarkennettavaksi vaarallista ainetta sisältävien rautatiekuljetusten tilapäistä säilytystä koskevaa ilmoitusvelvollisuutta. Esityksen tavoitteena on selkeyttää kenen vastuulla on ilmoittaa tilapäisestä säilytyksestä. Asetusluonnoksessa ilmoitusvelvollisuus ehdotetaan säädettäväksi kuljetuksen suorittajalle. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi myös VAK-onnettomuusraportoinnista ja rautateiden erityispiirteisiin liittyvästä erityiskoulutuksesta. VAK-erityiskoulutusta koskeva velvoite laajennettaisiin koskemaan myös rataverkon haltijan VAK-tehtävissä toimivaa henkilöstöä. Lisäksi ehdotetaan, että yksityisraiteen haltijoilla tulisi olla nopea ja esteetön pääsy rautatiekuljetuksen aikana tiettyihin VAK-tietoihin. Asetukseen tehtäisiin myös eräitä muita päivityksiä ja korjauksia.

Ehdotettujen muutosten tavoitteena on ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja vaaratilanteita sekä toisaalta, jos onnettomuus tai vaaratilanne kuitenkin tapahtuu, vähentää niistä aiheutuvia ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja ja niiden laajuutta.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään ystävällisesti toimittamaan lausuntopalveluun.fi 7.12.2018 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille

Mahdolliset lausunnot pyydetään lähettämään vastaamalla lausuntopalvelu.fi julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnossa tulee maininta asiaan liittyvä LVM:n diaarinumero (LVM/756/03/2018). Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (Ohjeet > Käyttöohjeet). Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta
lausuntopalvelu.om@om.fi.

Toissijaisesti lausuto voidaan toimitaa liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo(at)lvm.fi) ja kopio Mari Suomiselle (mari.suominen(at)lvm.fi). Lausunnossa tulee maininta asiaan liittyvä LVM:n diaarinumero (LVM/756/03/2018).

 

Valmistelijat
Lisätietoja antavat yksikön johtaja Elina Thorström, elina.thorstrom(at)lvm.fi, p. 029 534 2393 ja neuvotteleva virkamies Mari Suominen, mari.suominen(at)lvm.fi, p. 029 534 2306.
Jakelu:
Aluehallintovirasto/Etelä    
Aluehallintovirasto/Itä    
Aluehallintovirasto/lappi    
Aluehallintovirasto/Lounais    
Aluehallintovirasto/Länsi    
Aluehallintovirasto/pohjois    
Aurora Rail Oy    
Baltic Tank Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
ELY, Etelä-Pohjanmaa    
ELY, Etelä-Savo    
ELY, Häme    
ELY, Kaakkois-Suomi    
ELY, Kainuu    
ELY, Keski-Suomi    
ELY, Lappi    
ELY, Pirkanmaa    
ELY, Pohjanmaa    
ELY, Pohjois-Karjala    
ELY, Pohjois-Savo    
ELY, Satakunta    
ELY, Uusimaa    
ELY, Varsinais-Suomi    
Eurohuolinta Oy    
Fenniarail Oy    
FGG Finngas GmbH    
Finnrail Oy    
Forcit Oy Ab    
HaminaKotka Satama Oy    
Hangon satama Oy    
Hexion Oy    
ISS Palvelut Oy    
Kemianteollisuus ry    
Kemira Chemicals, Joutseno    
KIP Service Oy    
Kokkolan Satama Oy    
Kotkamills Oy    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kraton Chemical Oy    
Kuopion Energia Oy    
Liikennevirasto    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Lukoil Lubricants Europe gmbh    
Metsäteollisuus ry    
Naantalin Satama Oy    
Neste Oyj    
North European Oil Trade Oy    
NR-Rail Oy    
Nurminen Logistics Oyj    
Oiltanking Finland Oy    
Onnettomuustutkintakeskus    
Oulun Satama Oy    
Outokumpu Stainless Oy    
Pelastuslaitokset    
Pelkolan terminaali Oy    
Poliisihallitus    
Porin Satama Oy    
Puolustusministeriö    
puolustusvoimien pääesikunta    
Raidealan neuvottelukunta RAINE    
Raisioagro Oy    
Rajavartiolaitos    
Ratarahti Oy    
Rauman satama Oy    
Rautaruukki Oyj    
Rautatiealan sääntelyelin    
Riihimäen kaupunki    
Saimaan satamat    
ScanPole Oy    
Securitas Oy    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Stora Enso Oyj, Kitee    
Stora Enso Oyj, Oulu    
Stora Enso Oyj, Sunila    
Stora Enso Oyj, Varkaus    
STR Tecoil Oy    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Varustamot ry    
Synthomer Finland Oy    
Säteilyturvakeskus    
Taminco Finland Oy    
Teboil Oy Ab    
Terrafame Oy    
Tulli    
Turun Satama Oy    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
UPM Kymmene Oyj    
Uudenkaupungin Satama Oy    
Vapo Oy    
Varkauden satama    
Woikoski Oy Ab    
VR-yhtymä Oy    
Yara Suomi Oy, Siilinjärvi    
Yara Suomi Oy, Uusikaupunki    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

vaarallisten aineiden kuljetus

VAK

VAK-rautatiemuutosasetus

vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä

VAK-rautatieasetus