Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta Liikenteenohjauslaitteiden värit, rakenne ja mitoitus

Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta Liikenteenohjauslaitteiden värit, rakenne ja mitoitus

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/101313/03.04.03.00/2022

Vastausaika on päättynyt: 19.4.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta liikenteenohjauslaitteiden värit, rakenne ja mitoitus.

Määräysluonnokseen on tehty eräitä vikojen ja puutteiden täsmennyksiä ja muita teknisluonteisia korjauksia. Lisäksi liitteisiin on lisätty uusia mallikuvia. Muutokset on merkitty määräysluonnokseen ja sen liitteisiin punaisella ja sinisellä värillä. Lausuntoja pyydetään muutettuihin kohtiin.
Liitteet:

luonnos_Liikenteenohjauslaitteiden värit rakenne ja mitoitus.pdf - Määräysluonnos

Liite_2_A_Varoitusmerkit_MUUTOKSET_2022-03-15.pdf - Liite 2: Tieliikennelain merkkiryhmän A liikennemerkkien mitoitus

Liite_6_E_Sääntömerkit_MUUTOKSET_2022-03-15.pdf - Liite 6: Tieliikennelain merkkiryhmän E liikennemerkkien mitoitus

Liite_7_F_Opastusmerkit_MUUTOKSET_2022-03-15.pdf - Liite 7: Tieliikennelain merkkiryhmän F liikennemerkkien mitoitus

Liite_8_G_Palvelukohteiden_opastusmerkit_MUUTOKSET_2022-03-15.pdf - Liite 8: Tieliikennelain merkkiryhmän G liikennemerkkien mitoitus

Liite_9_H_Lisäkilvet_MUUTOKSET_2022-03-15.pdf - Liite 9: Tieliikennelain merkkiryhmän H liikennemerkkien mitoitus

Liite_10_I_Muut_merkit_MUUTOKSET_2022-03-15.pdf - Liite 10: Tieliikennelain merkkiryhmän I liikennemerkkien mitoitus

Liite_11_MUUTOKSET_2022-03-15.pdf - Liite 11: Liikenne- ja viestintäviraston tieliikennemerkkien kirjasintyypin mitoitus

Liite_14_K_Pituussuuntaiset_tiemerkinnät_MUUTOKSET_2022-03-15.pdf - Liite 14: Tieliikennelain merkkiryhmän K tiemerkintöjen mitoitus

Liite_16_M_Muut_tiemerkinnät_MUUTOKSET_2022-03-15.pdf - Liite 16: Tieliikennelain merkkiryhmän M tiemerkintöjen mitoitus

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään tiistaina 19.4.2022.

Utlåtanden ska lämnas in senast tisdagen 19.4.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.
Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron.
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia.
Lausunnot voi toimittaa myös Traficomin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM.
 
Traficom ber att utlåtandena lämnas till www.lausuntopalvelu.fi.
Vi ber att ni nämner föreskriftsutkastets ärendenummer.
Observera att alla utlåtanden är offentliga.
Utlåtandena kan även lämnas till Traficoms registratorskontor per e-post på adressen registrator@traficom.fi eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00101 Helsingfors.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Sami Luoma, sami.luoma(at)traficom.fi; puh. 029 534 6815