Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Sektori-Integraatiotyöryhmän väliraportti

Sektori-Integraatiotyöryhmän väliraportti

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14917/2020

Vastausaika on päättynyt: 19.2.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriön asettama energia-alan sektori-integraation työryhmä esitteli väliraporttinsa 29.1.2021 järjestetyssä verkkoseminaarissa. Sektori-integraation kehittyminen edellyttää energiamarkkinoiden kehittämistä, johdonmukaista EU-tason sääntelyä ja taloudellisia kannusteita uusien ratkaisujen käyttöönottoon.
 
Työryhmä on kartoittanut sektori-integraatioon liittyviä tarpeita, mahdollisuuksia ja esteitä. Väliraporttiin voi ottaa kantaa 19.2.2021 saakka. Työryhmä jatkaa työtään ja luovuttaa loppuraporttinsa 30.6.2021 mennessä.
 
Sektori-integraatio tarkoittaa eri energiasektorien yhdistämistä toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi niin, että ne voivat tasapainottaa toistensa kulutus- ja tuotantopiikkejä. Sektori-integraatiossa muodostuu uudenlaisia linkkejä sektoreiden, energiankantajien, infrastruktuurien ja teknologioiden välillä.
Tavoitteet
Työryhmä käsittelee keväällä 2021 toimenpidevaihtoehtoja sektori-integraation edistämiseksi. Loppuraportti valmistuu 30.6.2021 mennessä.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoja ja kommentteja voi antaa 19.2.2021 asti.
Vastausohjeet vastaanottajille
Väliraporttia voi kommentoida haluamallaan tavalla.
Valmistelijat
Juho Korteniemi, työ- ja elinkeinoministeriö, juho.korteniemi(a)tem.fi,
Jakelu:
TEM    
Asiasanat

Kilpailukyky

ilmasto

energia