Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Säteilyturvakeskuksen määräys säteilymittauksista

Säteilyturvakeskuksen määräys säteilymittauksista

Lausuntopyynnön diaarinumero: 7/0008/2020

Vastausaika on päättynyt: 31.1.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Säteilylain (859/2018) 59 §:n 2 momentin ja 63 §:n 3 momentin nojalla säädetään Säteilyturvakeskuksen määräyksestä säteilymittauksista.
Tällä määräyksellä päivitetään 31.12.2018 voimaan tullut Säteilyturvakeskuksen määräys säteilymittauksista S/6/2018.

Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2021.
 
Tausta
Uusi säteilylaki (859/2018) annettiin 9.11.2018 ja se tuli voimaan 15.12.2018. Säteilyturvakeskuksen määräys säteilymittauksista S/6/2018 tuli voimaan 31.12.2018. Siitä saatujen käyttökokemusten perusteella on ilmennyt tarvetta täsmentää ja täydentää kyseistä määräystä.

Säteilymittauksista säädetään säteilylain 9 luvussa. Säännöksiä on tarkennettu Säteilyturvakeskuksen määräyksellä säteilymittauksista S/6/2018. Käytännössä on havaittu tarvetta täsmentää ja selkeyttää erityisesti radonpitoisuuden ja radonista aiheutuvan altistuksen mittaamiseen kohdistuvia vaatimuksia uusista mittareista saatujen kokemusten perusteella.
 
Tavoitteet
Keskeisenä tavoitteena on saattaa säteilymittauksia koskeva määräys vastaamaan uuden säteilylain säännöksiä. Käyttömittareita koskevia kalibrointivaatimuksia on täsmennetty korostamaan eroa vertailumittareita koskeviin vaatimuksiin ja toisaalta sujuvoittamaan käyttömittareiden kalibrointeja. Radonpitoisuuden ja radonista aiheutuvan altistuksen mittaamista koskevia vaatimuksia on täsmennetty uusista mittareista saatujen kokemusten perusteella ja lisäksi vaatimusten esteettömyyttä on parannettu esittämällä ne liitteessä erillisessä taulukossa.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan Säteilyturvakeskukselle viimeistään 31.1.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Säteilyturvakeskus pyytää lausuntoanne "Säteilyturvakeskuksen määräyksestä säteilymittauksista". Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi Säteilyturvakeskus pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa määräysehdotuksesta antaa ylitarkastaja Olli Holmgren, puh. 09 759 88 555, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi ja johtava asiantuntija Ritva Bly, puh. 09 759 88 530, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi
Jakelu:
Borealis Polymers Oy    
Dekra Industrial Oy    
Docrates Oy    
Doseco Oy    
Dosime Oy    
Eurofins Environment    
Fennovoima Oy    
Fortum Power and Heat Oy    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Helsingin kaupunki, Maa- ja kallioperä -yksikkö    
Helsingin Yliopisto, Kemian laitos    
Inspecta Oy    
Istekki Oy    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos    
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Lääketieteellinen Radioisotooppiyhdistys ry    
MAP Medical Technologies Oy    
Mekanox Oy    
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Radiografia ja sädehoito    
ND Testaus Oy    
Nordic CMG Oy    
Oulun ammattikorkeakoulu, Radiografia ja sädehoito    
Oy Indmeas Industrial Measurements Ab    
PET-keskus, Radiokemian laboratorio    
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
POHTO Oy    
RadonFix Suomi Oy    
Ramboll Finland Oy    
Ramo Pro Oy    
Sairaalafyysikot ry    
Sisäministeriö    
Sonar Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SSAB Europe Oy    
Suomen Onkologiayhdistys ry    
Suomen Radiologiyhdistys    
Suomen radonhallinta Oy    
Suomen Radonpalvelut    
Suomen Röntgenhoitajaliitto ry    
Suomen Terveystalo Oyj    
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy    
Säteilyturvallisuusneuvottelukunta    
Tampereen ammattikorkeakoulu, Fysiikan laboratorio    
Teollisuuden Voima Oyj    
Terrafame    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
UPM-Kymmene Oyj    
Vahanen Rakennusfysiikka Oy    
Valmet Automation Oy    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
VTT    
Åbo Akademi    
Asiasanat

Säteilylaki

säteilymittaus

radonpitoisuuden mittaus

annosmittaus