Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Rautatiealan sääntelyelimen asettamat määräajat palvelupyyntöön vastaamiselle

Rautatiealan sääntelyelimen asettamat määräajat palvelupyyntöön vastaamiselle

Lausuntopyynnön diaarinumero: 482889/03.06.06/2022

Vastausaika on päättynyt: 30.3.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Rautatiealan sääntelyelin pyytää lausuntoa seuraavasta määräysluonnoksesta: Sääntelyelimen asettamat määräajat palvelupyyntöön vastaamiselle (TRAFICOM/482889/03.06.06/2022).
 
Tausta
Rautatieliikenteeseen liittyviä palveluita tarjoavan palvelupaikan ylläpitäjän on tarjottava palvelupaikkaan ja siellä tarjottaviin palveluihin syrjimätön käyttöoikeus. Palvelujen hakijat voivat tehdä palvelupaikkojen ja palvelujen käyttöoikeutta koskevia hakemuksia. Raideliikennelain (1302/2018) 133 §:n mukaan rautatiealan sääntelyelimen on asetettava määräaika, jonka kuluessa palvelupaikan ylläpitäjän on annettava palvelun hakijan esittämään pyyntöön vastauksensa. Sääntelyelin on antanut asiasta aikaisemmin ohjeen.

 
Tavoitteet
Sääntelyelin pitää tarkoituksenmukaisena, että asiasta annetaan ohjeen sijasta sitova määräys, jota palvelupaikkojen ylläpitäjien tulee noudattaa. Määräyksellä osaltaan varmistetaan palvelupaikkojen käyttäjien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.
Määräysluonnoksessa palvelupaikoille asetetaan yksi 14 päivän määräaika riippumatta siitä millaisia selvittelyjä palvelupyyntöön vastaaminen aiheuttaa. Ohjeessa monimutkaisempaa selvittelyä vaativalle palvelupyyntöhakemukselle oli asetettu pidempi, 30 päivän määräaika. Muilta osin muutokset ovat lähinnä teknisiä.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 30.3.2023 klo 16.15.
Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan 5/2023.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan osoitteessa: www.lausuntopalvelu.fi.
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia.
Lausunnot voi toimittaa myös Traficomin kirjaamoon sähköpostitse (Word-muodossa) osoitteella kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM

 
Valmistelijat
Lisätietoja:
Marko Sillanpää, lakimies, marko.sillanpaa[at]traficom.fi, puh. 029 534 5210
Juha Karjanlahti, sääntelyelimen päällikkö, juha.karjanlahti[at]traficom.fi,
puh. 029 534 5244