Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Liikenne- ja Viestintävirasto Traficomin radiotaajuusmääräyksestä 4 ja määräyksestä 15

Lausuntopyyntö Liikenne- ja Viestintävirasto Traficomin radiotaajuusmääräyksestä 4 ja määräyksestä 15

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/185774/03.04.05.00/2021

Vastausaika on päättynyt: 24.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja Viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa seuraavista dokumenteista:
 
1) Liikenne- ja viestintäviraston määräysluonnos Radiotaajuusmääräys 4 AC/2021M
2) Radiotaajuusmääräyksen 4 AC/2021M perustelumuistioluonnos
3) Liikenne- ja viestintäviraston määräysluonnos M15AS/2021M
4) Määräyksen 15AS/2021M  perustelumuistioluonnos 
Tausta
Liikenne- ja viestintäviraston radiotaajuusmääräys 4 koskee radiotaajuuksien käyttöä. Sen tarkoituksena on turvata radiotaajuuksien tasapuolinen saatavuus sekä tehokas, tarkoituksenmukainen ja riittävän häiriötön käyttö. Määräystä sovelletaan 100 Hz - 400 GHz:n radiotaajuusspektriin, ja siinä määrätään eri radiotaajuuksien, taajuuskaistojen ja osakaistojen jakamisesta eri käyttötarkoituksiin (taajuusjakotaulukko).
 
Radiotaajuusmääräyksellä saatetaan voimaan sekä kansalliset taajuuspäätökset että Euroopan komission taajuuksien käyttöä koskevat päätökset. Lisäksi on otettu huomioon eurooppalainen taajuuksienkäyttösuunnitelma (ERC:n raportti 25).
 
Liikenne- ja Viestintäviraston määräys 15 sisältää käytön ehdot sellaisille radiolähettimille, joiden käyttöön ei tarvita erillistä radiolupaa. Näitä ovat muun muassa matkaviestimet, PMR446-radiopuhelimet, RLAN-laitteet, radiomikrofonit, yhteistaajuudella toimivat kauko-ohjauslaitteet ja muut pienitehoiset radiolähettimet sekä ohjaus-, valvonta- tai hälytystutkat.
 
Olennaiset muutokset: 
 
Kiinteä liikenne
Lisätty 18 GHz:n taajuusalueelle radiolinkeille kokonaan uusi rasteri 220 MHz leveille kanaville 
Lisätty 23 GHz:n taajuusalueelle radiolinkeille kokonaan uusi rasteri 224 MHz leveille kanaville
 
Yleisradioliikenne
Taajuusalueelta 174-230 MHz on poistettu yleisradioliikenne.
 
Siirtyvä liikenne ja sotilaskäyttö
Radiomikrofoneille toissijaisena osoitettu taajuusalue 174-230 MHz on muutettu siten, että radiomikrofonikäytössä ovat osa-alueet 174-195 MHz ja 216-225 MHz
Osa-alue 195-216 MHz on osoitettu määräaikaisesti langattoman viestinnän sovellusten tuotekehitys- ja testaustoimintaan 31.12.2024 saakka
225-230 MHz on osoitettu sotilaskäyttöön
Lisätty taajuus 415,6125/425,6125 MHz TETRA-laitteiden myyntiesittelyyn
Osa-alueen 1427 - 1518 MHz käyttö muutettu siirtyvästä liikenteestä sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuviin maanpäällisiin järjestelmiin. Laajennettu sotilaskäyttö koko osa-alueelle 1427-1518 MHz. Lisätty viittaus valtioneuvoston asetukseen 1246/2014.
Osa-alue 5945-6425 MHz on osoitettu laajakaistaisille datasiirtolaitteille (WAS/RLAN). Päivitetty myös Määräys 15.
Päivitetty Määräys 15: 5470-5725 MHz (WAS/RLAN) käyttörajoitus ilmassa olevassa ilma-aluksessa säätutkien taajuuskaistalla 5600-5650 MHz.
 
Kiinteä satelliittiliikenne
Lisätty osa-alueelle 14,0-14,5 GHz viittaus ECC:n päätökseen ECC/DEC/(17)04. Lisätty huomautus, että osa-alueella 14,25-14,5 GHz kiinteästi sijoitettujen päätelaitteiden säteilyteho enintään 45 dBW EIRP. Päivitetty myös Määräys 15.
 
Lyhyen kantaman radiolaitteet (SRD)
169,4000-169,4750 MHz ja 169,4875-169,5875 MHz luvasta vapaiden kuunteluapuvälineiden säteilytehoksi on muutettu 500 mW ERP. Päivitetty myös Määräys 15.
 
Kaikki radiotaajuusmääräykseen 4 tehdyt muutokset on lueteltu määräyksen liitteenä olevalla muutossivulla. 
Määräyksen 15 muutokset näkyvät muutosmerkinnöin. 
Tavoitteet
Määräysten päivittämisen tavoitteena on edistää radiotaajuuksien tehokasta käyttöä sekä saattaa voimaan uusia eurooppalaisia taajuuksien käyttöä koskevia päätöksiä ja suosituksia.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 24.6.2021 lausuntopalvelu.fi -verkkosivuston kautta. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausunnonantajia lausumaan erityisesti määräysten olennaisista muutoksista.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat tarvittaessa Tapio Penkkala, p. 0295 390 434 ja Mikko Rintala, p. 0295 390 459. Liikenne- ja viestintäviraston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)traficom.fi.