Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö asetusluonnoksista koskien liikenne- ja viestintäministeriön asetuksia Liikenne- ja viestintäviraston maksuista ja maksullisista suoritteista

Lausuntopyyntö asetusluonnoksista koskien liikenne- ja viestintäministeriön asetuksia Liikenne- ja viestintäviraston maksuista ja maksullisista suoritteista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8707/2019

Vastausaika on päättynyt: 15.11.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoanne luonnoksista liikenne- ja viestintäministeriön asetuksiksi:

1. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista,

2. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista ja

3. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista.

 

Asetusluonnokset ovat saatavilla lausuntopalvelu.fi:ssä.

Asetusten olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alussa.

 

Tausta

Nykyisten asetusten (1148/2018, 1149/2018 ja 1150/2018) voimassaolo päättyy 31.12.2019.

Tavoitteet

Nykyisten voimassa olevien maksuasetusten pykäläsisältö säilyisi pääosin ennallaan, mutta asetuksiin tehdään lainsäädäntömuutoksista johtuvia suoritelisäyksiä ja poistoja, yksittäisiä maksumuutoksia sekä teknisluontoisia päivityksiä, tarkennuksia ja korjauksia. Suoritteiden maksuihin ei esitetä korotuksia muutamia yksittäisiä liikenteen suoritteita lukuun ottamatta.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 15.11.2019.
 
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

 

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. 

 

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan eri asetusten mukaisesti.

 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

 

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi lähettää sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo(at)lvm.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/8707/2019.

 

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia.

Valmistelijat

Lisätietoja antaa ylitarkastaja Pirjo Karttunen, pirjo.karttunen(at)lvm.fi.

Jakelu:
Akava ry    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Autoalan Keskusliitto ry    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hämeen ELY-keskus    
Ilmatieteen laitos    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Meriliikenneohjaajat ry    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Palkansaajajärjestö Pardia ry    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät    
Tekniikan ja tiedon toimihenkilöt TTT ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tietoliikenteen ja Tietotekniikan Keskusliitto, FiCom ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Veturimiesten liitto ry    
Väylävirasto    
Yhteinen toimialaliitto YTL ry    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

liikenne

liikenne- ja viestintäministeriö

sähköinen viestintä

maksuasetus

maksulliset suoritteet

Liikenne- ja viestintävirasto

taajuusmaksut