Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Välinehuoltoalan perustutkinnon perusteiden luonnos

Välinehuoltoalan perustutkinnon perusteiden luonnos

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-1055-2021

Vastausaika on päättynyt: 13.4.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetushallitus pyytää lausuntoanne välinehuoltoalan perustutkinnon perusteiden luonnoksista. Perusteiden on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022.
Tausta
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. 
 
Välinehuoltoalan perustutkinto lisättiin tutkintorakenteeseen kokeilun kautta ja sen perusteet tulivat voimaan 1.8.2018. Tuolloin tutkintoon määritellyn osaamisen voidaan katsoa vastaavan edelleen hyvin työelämän osaamistarpeisiin.  Vuoden 2018 jälkeen ammatillisten perustutkintojen esitystapaa on kehitetty. Konkreettisin uudistus on yhtenäinen viisiportainen arviointikriteeristö, joka tullaan ottamaan käyttöön lähivuosina kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa. Jatkossa pyritään myös käyttämään yhdenmukaisempia tutkinnon osien laajuuksia tutkintojen välisen joustavuuden ja valinnaisuuden kehittämiseksi.
 
Nyt lausuttavana olevassa välinehuoltoalan perustutkinnon luonnoksessa on käytössä perustutkinnoille yhtenäinen arviointikriteeristö, jonka vuoksi myös ammattitaitovaatimukset on kirjoitettu uuteen muotoon. Tutkinnon osat muodostuvat työprosesseista tai tehtäväkokonaisuuksista ja niihin on pyritty ammattitaitovaatimuksin määrittämään koko kyseisen prosessin edellyttämä osaaminen.
 
Kaikille ammatillisille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat (huippuosaajana toimiminen, ilmastovastuullinen toiminta, työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen) uudistuvat 1.8.2022 alkaen. Nämä tutkinnon osat olivat lausuntokierroksella syksyllä 2020, joten tämä lausuntopyyntö ei sisällä kyseisiä tutkinnon osia.​
 
Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat myös 1.8.2022 alkaen. Nämä tutkinnon osat ovat lausuntokierroksella keväällä 2021, joten tämä lausuntopyyntö ei sisällä kyseisiä tutkinnon osia. 

 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 13.4.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista:
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta
  • tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittaminen)
Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.

Opetushallitus julkaisee kaikki ammatillista koulutusta koskevat lausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Kaikki julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Viesti pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne. 
 
Valmistelijat
Välinehuoltoalan perustutkinnon valmistelu on toteutettu avoimessa prosessissa eri tahoja osallistaen. Luonnos on ollut nähtävillä ja kommentoitavissa Opetushallituksen verkkosivujen kautta. Lisäksi järjestettiin avoin työpaja, jossa oli koolla työelämän ja koulutuksen järjestäjien edustajia (45 osallistujaa). Työpajan jälkeen työtä jatkettiin osallistujien muodostamissa pienemmissä ryhmissä, joiden tuotokset olivat myös Opetushallituksen verkkosivujen kautta kommentoitavissa.

Välinehuoltoalan perustutkinnon perusteluonnoksen kirjoittamistyöstä on vastannut Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu. Kirjoitustyö on tehty tiiviissä yhteistyössä työelämän asiantuntijoiden kanssa. 

Perustetyön eri vaiheissa on kuultu teknisten terveyspalvelujen ja lääkealan työelämäkuntaa.

Lisätietoja antavat opetusneuvos Soila Nordström (soila.nordstrom@oph.fi) ja tutkintovastaava Heidi Kiuru (heidi.kiuru@sataedu.fi).
 
Jakelu:
AEL-Amiedu Oy    
Akava ry    
Ammattiliitto Jyty ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän oppilaitokset    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Kuntaliitto    
Kuntatyönantajat    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja metsataloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen hygieniahoitajat ry    
Suomen infektioidentorjuntayhdistys ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Välinehuoltajayhdistys ry    
Suomen Yrittäjät    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Tehy ry    
Teknisten terveyspalvelujen ja lääkealan työelämätoimikunta    
Turun kaupunki    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Valvira    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri