Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ylioppilastutkinnon yleisten ohjeiden ja määräysten muuttaminen kevään 2022 tutkintoon

Ylioppilastutkinnon yleisten ohjeiden ja määräysten muuttaminen kevään 2022 tutkintoon

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-2964-2021

Vastausaika on päättynyt: 10.9.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Lainsäädännön muutokset edellyttävät muutoksia ylioppilastutkinnon määräyksiin. Ylioppilastutkintolautakunta pyytää lausuntoja luonnoksesta yleisiin määräyksiin ja ohjeisiin.

Lausuntoa pyydetään kolmesta kokonaisuudesta:
  1. Uusi kompensaatiomalli
  2. Määräysten selkeys hankalassa hallinnollisessa tilanteessa
  3. Muita huomioita määräyksistä
Lisätietoa oheisessa perustelumuistiossa.


Lisätietoa antaa:

Erityisasiantuntija Thomas Vikberg
thomas.vikberg@ylioppilastutkinto.fi
+358 29 5338241

 
Linkit
Liitteet:

YTL_perustelumuistio-K2022-maarays_lausuntokierros.pdf - Muistio: Ylioppilastutkinnon yleisten ohjeiden ja määräysten muuttaminen kevään 2022 tutkintoon

SEN_promemoria-V2022-foreskrift_remiss.pdf - Promemoria: Ändring av studentexamens allmänna föreskrifter och anvisningar inför examen våren 2022

SEN_V2022_foreskrift_REMISS_SV.pdf - Utkast till föreskrifter: Studentexamensnämndens allmänna föreskrifter och anvisningar

YTL_K2022_maarays_LAUSUNTOKIERROS_FI.pdf - Määräysluonnos: Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet

Jakelu:
Aikuislukioiden rehtorit ry (AIRE)    
Aineopettajien liitto AOL ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Finlands svenska lärarförbund FSL    
Finlands svenska skolungdomsförbund rf    
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry    
Matemaattisten Aineiden opettajien liitto MAOL ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Pro Lukio ry    
Psykologianopettajat PSOP ry    
Suomen harjoittelukoulujen rehtorit (HARRE)    
Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lukiolaisten liitto    
Suomen lähilukioyhdistys    
Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry    
Yksityiskoulujen liitto    
Äidinkielen opettajain liitto ÄOL ry