Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista valmistelevan työryhmän muistioluonnoksen ehdotuksista

Begäran om utlåtande om förslagen i utkastet till promemoria från arbetsgruppen som bereder identifiering och erkännande av kunnande som förvärvats genom fritt bildningsarbete

Lausuntopyynnön diaarinumero: OKM/62/040/2018

Vastausaika on päättynyt: 26.9.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Den 6 februari 2019 har undervisnings - och kulturministeriet tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bereda åtgärder för identifiering och erkännande av kunnande som förvärvats genom fritt bildningsarbete. Arbetsgruppen ska:

1. utreda och begrunda utnyttjandet av en kunskapsbaserad beskrivning i det fria bildningsarbetet
2. göra ett förslag till modell för en kunskapsbaserad beskrivning för utbildningen
3. göra ett förslag till en enhet som beskriver omfattningen som är gemensam för utbildningen
4. göra förslag till fortsatt beredning av reformen och andra åtgärder som behövs

Arbetsgruppen har utarbetat ett utkast till promemoria, med förslag för alla ovannämnda delområden. Avsikten är att den färdiga promemorian används som ett slags ”handbok” för den kunskapsbaserade beskrivningen i utbildningen inom det fria bildningsarbetet och som en beskrivning av vad som krävs för att utbildningen inom det fria bildningsarbetet ska kunna införas i Koski-systemet. Arbetsgruppen ordnar ett hörande och en diskussion gällande utkastet till promemoria. Tillställningen ordnas på undervisnings- och kulturministeriet 26.9.2019.

Undervisnings - och kulturministeriet begär ert utlåtande om förslagen i utkastet till promemoria från arbetsgruppen som bereder åtgärder för identifiering och erkännande av kunnande som förvärvats genom fritt bildningsarbete.
Bakgrund
Det har bildats ett brett, riksomfattande samförstånd om betydelsen av kunnande och kontinuerligt lärande. I Sitras projekt Kompetensens tid har man utgående från olika aktörers gemensamma diskussioner tagit fram en gemensam syn på främjandet av det livslånga lärandet. Visionen som utarbetats består av fyra teman: alla lär sig genom hela livet, allmänbildning, grundläggande färdigheter och kompetens är grunden för välfärden, kompetens förnyar arbetslivet och arbetslivet förnyar kompetensen samt Finlands framgång bygger på kompetens.

Målet är ett samhälle där alla utvecklar sitt kunnande under hela livets gång, och använder det för sitt eget och andras bästa. Utgångspunkten är att alla i arbetsför ålder deltar i arbete, delande och utvecklande av kunnande eller någon annan verksamhet av samhälleligt värde. Detta förutsätter att alla har en genuin möjlighet till kontinuerlig utveckling av kunnandet, att man svara på kompetensbehoven mångsidigt, flexibelt och smidigt, att man erbjuder stöd för utvecklandet av kunnandet, att man erbjuder handledning i alla livssituationer och i synnerhet i övergångsskeden samt att kunnande som förvärvats på olika sätt synliggörs och utnyttjas bättre än tidigare.

Men kontinuerligt lärande avses, på samma sätt som med begreppet livslångt lärande, lärande som omfattar flera livsområden och sträcker sig över hela livet. Därmed omfattar kontinuerligt lärande både lärande enligt det formella, officiella utbildningssystemet och lärande som sker utanför utbildningssystemet och helt oberoende av det.
Länkar:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast 26.9.2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna utlåtandet genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi, då behöver utlåtandet inte skickas separat per e-post eller post. Om utlåtande.fi inte kan användas kan utlåtandet skickas till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor till adressen (kirjaamo@minedu.fi) eller per post till PB 29, 00023 Statsrådet. Även andra än de som nämns i sändlistan nedan kan lämna ett utlåtande.

Vi ber er dela in utlåtandet enligt de mellanrubriker som finns i begäran om utlåtande. Detta underlättar den fortsatta behandlingen.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användning av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi
Beredare
Mer information:
Sakkunnig Petra Heikkinen, andra sekreterare för arbetsgruppen
petra.heikkinen@minedu.fi
tfn 029 533 0068

Ytterligare information om användningen av tjänsten utlåtande.fi ges av underhållet för tjänsten: lausuntopalvelu.om@om.fi.
Sändlista:
Ahjolan Setlementti ry    
Ahlmanin koulun Säätiö sr    
Akava    
Alajärven kaupunki    
Alavuden kaupunki    
Alkio-Opiston kannatusyhdistys ry.    
Auralan Setlementti ry    
Axxell Utbildning Ab    
Borgå folkakademi Ab    
Demokraattinen Sivistysliitto - Demokratiska Bildningsförbundet ry    
EK    
Erityiskansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Espoon kaupunki    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan kansalaisopisto-säätiö    
Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistys ry    
Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys ry    
Folkhälsan Utbildning Ab    
Forssan kaupunki    
Fria kristliga folkhögskolföreningen r.f.    
Garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland rf    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Hankasalmen kunta    
Harjulan Setlementti ry    
Hausjärven kunta    
Helsingin evankelisen opiston säätiö    
Helsingin kaupunki    
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö    
Huittisten kaupunki    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen liitto    
Hämeenkyrön kunta    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun    
Iso Kirja Ry    
Itä-Hämeen kansansivistystyön säätiö    
Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry    
Itä-Suomen Liikuntaopisto Osakeyhtiö    
Itä-Suomen yliopistoseura ry    
Jakobstads stad    
Joensuun kaupunki    
Jokelan kansalaisopiston kannatusyhdistys r.y.    
Jokioisten kunta    
Joutsan kunta    
Joutsenon Opiston kannatusyhdistys ry    
Juuan kunta    
Jyränkölän Setlementti ry    
Jyvälän Setlementti ry    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry    
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr    
Jämsän kaupunki    
Jämsän kristillinen kansanopistoyhdistys r.y.    
Järvenpään kaupunki    
Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry    
Kaarinan kaupunki    
Kainuun korkeakouluyhdistys ry    
Kainuun Opisto Oy    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry    
Kalliolan Setlementti ry    
Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kannuksen kaupunki    
Kansallinen Sivistysliitto ry    
Kansan Sivistystyön Liitto r.y.    
Karjalan Evankelinen Seura ry    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan evankelisen kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Karstulan kunta    
Kaskisten kaupunki    
Kauhajoen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry    
Kauhajoen kaupunki    
Kauniaisten kaupunki    
Kaustisen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys ry    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry    
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Keuruun kaupunki    
Kimitoöns kommun    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta    
Kirkkopalvelut ry    
Kisakalliosäätiö    
Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kolarin kunta    
Korpisaaren Säätiö    
Korsholms kommun    
Koskelan Setlementti ry    
Kotkan kaupunki    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestads stad    
Kronoby kommun    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen urheiluopistosäätiö    
Kurikkalan Setlementti ry    
Kuurojen Liitto r.y.    
Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry    
Kvarnen Samkommun    
Kymenlaakson kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kymenlaakson liitto    
Laajasalon opiston säätiö sr    
Lahden kansanopiston säätiö    
Lahden kaupunki    
Laitilan kaupunki    
Lapinlahden kunta    
Lapuan kaupunki    
Laukaan kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry    
Lievestuoreen Setlementti ry    
Limingan kansanopiston Kannattajayhdistys ry    
Limingan kunta    
Linnalan Setlementti ry    
Lohjan kaupunki    
Loimaan evankelisen kansanopiston säätiö    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Loviisan kaupunki    
Länsi-Suomen opistoyhdistys ry.    
Lärkkulla Stiftelsen    
Maaseudun Sivistysliitto r.y.    
Malax kommun    
Merikarvian kunta    
Mikkelin kaupunki    
Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry    
Muhoksen kunta    
Muonion kunta    
Muurlan evankelisen opiston säätiö    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven Opiston kannatusyhdistys ry    
Nykarleby stad    
Närpes stad    
Opetushallitus    
Opintotoiminnan Keskusliitto ry    
Oriveden kaupunki    
Otsolan Kannatusyhdistys ry    
Oulun kaupunki    
Paasikiviopistoyhdistys ry    
Paimion kaupunki    
Palkansaajien koulutussäätiö sr    
Palloilu Säätiö    
Paltamon kunta    
Pargas stad    
Parikkalan kunta    
Pedersöre kommun    
Perheniemen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys r.y.    
Peruskansan Sivistysliitto ry    
Peräpohjolan kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys ry    
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura r.y.    
Pohjois-Pohjanmaan Liikuntaopistosäätiö    
Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Pohjois-Savon kansanopistoseura ry    
Porin kaupunki    
Portaanpää ry.    
Porvoon kaupunki    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Puolangan kunta    
Puumalan kunta    
Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry    
Päivölän kansanopiston kannattajayhdistys ry    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Ranuan kristillinen kansanopistoyhdistys ry    
Ranuan kunta    
Raseborgs stad    
Raseborg-säätiö    
Raudaskylän Kristillinen Opisto ry    
Rauman kaupunki    
Rautjärven kunta    
Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry    
Riihimäen kaupunki    
Rovalan Setlementti ry    
Rovaniemen kaupunki    
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Saarijärven kaupunki    
SAK    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Sastamalan kaupunki    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry    
Savonlinnan kristillinen opisto ry    
Seinäjoen kaupunki    
Setlementti Kainulan Kannatusyhdistys ry    
Setlementti Kyröskoskela ry    
Siikajoen kunta    
Siilinjärven kunta    
Sipoon kunta    
Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry    
Snellman-Instituutti ry    
Solvalla Utbildning Ab    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sotkamon kunta    
Stiftelsen för Hangö sommaruniversitet    
STTK    
Sulkavan kunta    
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy    
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys r.y.    
Suomen Nuoriso-opiston kannatusyhdistys r.y.    
Suomen raamattuopiston säätiö    
Suomen teologinen opisto ry    
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Svenska folkskolans vänner r.f.    
Säkylän kunta    
Taivalkosken kunta    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry    
Tanhuvaaran Säätiö    
Teollisuusliitto ry    
Teuvan kunta    
Tohmajärven kunta    
Toimela ry    
Toimihenkilöjärjestöjen opintoliitto ry    
Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto TJS - Funktionärsorganisationernas Bildningsförbund FOB ry    
Tornion kaupunki    
TUL:n Kisakeskussäätiö    
Turun Aikuiskoulutussäätiö    
Turun kaupunki    
Turun kristillisen opiston säätiö    
Tuusulan kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työväen akatemian kannatusosakeyhtiö    
Työväen Sivistysliitto TSL ry    
Utsjoen kunta    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki    
Vaasan kesäyliopisto ry-Vasa sommaruniversitet r.f    
Valamon Luostari    
Valkeakosken kaupunki    
Valkealan kristillisen kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy    
Vantaan kaupunki    
Varalan Säätiö    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen aikuiskoulutussäätiö    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihreä Sivistysliitto ry    
Virtain kaupunki    
Vuokatin Säätiö    
Vuolle Setlementti ry    
Vörå kommun    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Österbottens Svenska Kristliga Folkhögskolesällskap rf    
Ämnesord

vapaa sivistystyö

fritt bildningsarbete

kansanopistot

folkhögskolor

kansalaisopistot

medborgarinstitut

opintokeskukset

studiecentraler

kesäyliopistot

sommaruniversitet

liikunnan koulutuskeskukset

idrottsutbildningscenter