Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulon siirtämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulon siirtämisestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1406/03/2019

Vastausaika on päättynyt: 19.9.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Eduskunta on 18.12.2018 hyväksynyt kevytautoja koskevat lait, joiden tarkoituksena on ollut mahdollistaa uusi liikkumisen muoto nuorille, 15-17-vuotiaille, sallimalla nopeusrajoitettu henkilöauto nuorten käyttöön mpoautoa vastaavasti AM121-luokan ajokortilla. Kevytautoja koskevat lait on määrätty tulemaan voimaan 1.11.2019. Kevytautoja koskevien lakien voimaan tuloon 1.11.2019 liittyy Euroopan unionin komission tiukentunut kanta ajokorttidirektiivin soveltamisesta huomioon ottaen riski siitä, että komissio käynnistää rikkomusmenettelyn  Suomea vastaan. 
Tavoitteet
Koska kevytautoja koskeva lainsäädäntö on tulossa voimaan 1.11.2019, ei lainsäädännön muutosmahdollisuuksia ehditä arvioimaan ja tarvittaessa valmistella ennen tämänhetkistä lakien voimaantuloa. Sen vuoksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että lait tulisivat voimaan 1.11.2020. Tieliikennelain muuttamisesta annettu laki (132/2019) esitetään kumottavaksi, koska tieliikennelaki (267/1981), jota lailla on muutettu, kumoutuu 1.6.2020 voimaan tulevalla uudella tieliikennelailla (729/2018).

Tavoitteena on, että ennen lakien voimaantuloa voitaisiin selvittää, onko nopeudeltaan rajoitettujen henkilöautojen sallimiseksi nuorten 15-vuotta täyttäneiden käyttöön löydettävissä sellaista sääntelymallia, joka olisi yhdenmukainen Euroopan unionin ajokorttilainsäädännön kanssa.
Liitteet:
Aikataulu
Lait kevytautojen voimaantulosäännösten siirtämisestä ehdotetaan tulemaan voimaan 1.11.2019. Hallituksen esitys eduskunnalle lakien voimaantulon siirtämisestä on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa ja tavoiteena on, että lait voitaisiin käsitellä eduskunnassa kiireellisinä. Mikäli kevytautoja koskevat lait ehtivät tulla voimaan 1.11.2019 ilman, että niitä koskevia tarkempia säännöksiä ja määräyksiä muun muassa katsastusvelvollisuudesta, nopeudenrajoittamisen teknisistä vaatimuksista tai hitaan ajoneuvojen kilven käyttövelvoitteesta on annettu, on oikeustila epäselvä ja voi johtaa vaaratilanteisiin, jos kevytautoja ryhdytään käyttämään liikenteessä pelkästään voimassa olevien lain säännösten nojalla. Lisäksi voimaantuloon vahvistetussa muodossa liittyy riski siitä, että Euroopan unionin komissio käynnistää rikkomusmenettelyn Suomea vastaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että lait voimaantulon siirtämisestä käsitellään kiireellisesti siten, että ne saataisiin voimaan 1.11.2019. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää antamaan lausunnot liitteenä olevasta hallituksen esityksen luonnoksesta osoitteessa lausuntopalvelu.fi viimeistään torstaina 19.9.2019 kello 12.00.

Lausuntokierroksen aikana järjestetään kuulemistilaisuus liikenne- ja viestintäministeriössä keskiviikkona 11.9.2019 kello 15-16. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 10.9.2019, jollei ilmoittautuneiden enimmäismäärä täyty aikaisemmin. Ilmoittautua voi osoitteessa: https://www.webropolsurveys.com/S/F1DFD6611BF827AB.par

Kuulemistilaisuutta on myös mahdollista seurata verkossa osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=Ll2Qoic5oi0
Valmistelijat
Yksikön johtaja Sini Wirén, sini.wiren(at)lvm.fi, p. 040 507 0916
Erityisasiantuntija Aino Still, aino.still(at)lvm.fi, p. 050 573 9433
Jakelu:
Ajovarma    
A-Katsastus Oy    
AKL    
Applus    
Autoliitto    
Autotuojat RY    
Bellier Automobiles    
Brandt Oy    
Diagno    
Elfing/Aixam mopoautot    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Hakus    
Helppokatsastus    
Hämeen ammatti-instituutin Liikenneopetuskeskus    
Jyväskylän aikuisopisto JAO    
K-1 Katsastajat ry    
Koneyrittäjät    
Kuluttajaliitto    
Kymppikatsastus    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry    
Liikenteen Tutkimuskeskus Verne    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Moottoriliikenteen Keskusjärjestö    
MP-kauppiaat    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
One-Pro Oy    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oy Elfving Ab    
Oy Kaha Ab    
PA-Tuonti Oy    
Piirla    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
SF-Caravan ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Autokoululiitto SAKL    
Suomen Mopoauto Oy    
Suomen Motoristit ry Smoto    
Teknisen Kaupan Liitto/Mopo- ja moottoripyöräjaosto    
Teknologiateollisuus ry/maatalouskonevalmistajat    
Tuusulan Mopoautot Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vakuutuskeskus    
Valtiovarainministeriö    
Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry    
Ympäristöministeriö