Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus ja ympäristöselostus

Lausuntopyyntö: Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus ja ympäristöselostus

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8737/2019

Vastausaika on päättynyt: 16.4.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotuksesta ja siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta. Ohjelmaehdotus sisältää Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta tuettavat toimet. Ohjelma tulee sisältämään myös oikeudenmukaisen siirtymän rahaston toimia, joiden osalta järjestetään erikseen kuuleminen myöhemmin.
Tausta
Jäsenmaa laatii kutakin EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakautta koskevan ohjelmaehdotuksen, jossa kuvataan jäsenmaan kehittämistoiminnalle asettamat lähtökohdat, tavoitteet ja toimet sekä rahoitus EU:n ohjelmakautta koskevien säädösten viitekehyksessä laaditussa muodossa.
 
Työ-ja elinkeinoministeriö asetti ohjelmaa valmistelemaan Koheesio 2021+ työryhmän, jonka puheenjohtajana toimii osastopäällikkö Marja-Riitta Pihlman. Työryhmässä ovat mukana keskeiset ministeriöt, maakuntien liittojen ja ELY-keskusten edustus sekä EU:n kumppanuusperiaatteen mukaisia talous- ja sosiaalipartnerijärjestöjä. Valmistelua tukevat alueelliset valmisteluryhmät Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä Etelä- ja Länsi-Suomessa. Valmistelun alkuvaiheessa kartoitettiin näkemyksiä otakantaa.fi-palvelussa ohjelman toimintaympäristön keskeisistä haasteista.  

Osana ohjelman valmistelua tehdään viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun mukainen ympäristöarviointi, jossa selvitetään ja arvioidaan ohjelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset ja laaditaan ympäristöselostus. Ympäristöarvioinnin järjestämisestä vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Ohjelmaehdotuksen ja sitä koskevan ympäristöselostuksen ruotsinkielinen versio on luettavissa Lausuntopalvelun ruotsinkielisessä osiossa.
Tavoitteet
Ohjelman toteutus kohdistuu vuosille 2021-2027. Ohjelman rahoitus koostuu EU-rahoituksesta ja kansallisesta rahoituksesta. Ohjelman strategia-osuudessa kuvataan toimintaympäristöä ja haasteita, joihin ohjelman toimin pyritään vastaamaan.  Ohjelmassa on EAKR:n ja ESR:n osarahoittamana yhteensä kuusi toimintalinjaa
 
- Innovatiivinen Suomi
- Hiilineutraali Suomi
- Saavutettavampi Suomi
- Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
- Sosiaalisten innovaatioiden Suomi
- Aineellista puutetta torjuva Suomi 
 
Kukin toimintalinja jakaantuu erityistavoitteisiin, joista kuvataan tarkemmin tilannekuvaa, tavoiteltua kehitystä, tuettavaa toimintaa, seurantaindikaattoreita ja tavoiteltavia tuloksia ja muita ohjelmalta EU-asetusluonnoksen mukaan vaadittuja kohtia. Ohjelmaehdotuksessa kuvataan lisäksi esitettäviin toimiin liittyviä kansallisia strategioita, ohjelmia ja lainsäädäntöä toiminnan mahdollistavina edellytyksinä. Ehdotuksessa todetaan ohjelmasta vastaavat viranomaiset ja käsitellään lisäksi kumppanuutta valmistelussa ja toimeenpanossa sekä viestintää.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 16.4.2021 klo 16 mennessä.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Jos lausunnon toimittaminen lausuntopalvelu.fi- sivuston kautta ei onnistu, lausunnon voi toimittaa myös työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@tem.fi.

Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/8737/2019

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Työ- ja elinkeinoministeriö:
Aluekehitysjohtaja Johanna Osenius
Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio (ohjelmaehdotus)
Erityisasiantuntija Harri Ahlgren (EAKR ja ympäristöselostus)
Neuvotteleva virkamies Sirpa Liljeström (ESR)
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)tem.fi
Jakelu:
Akaan kaupunki    
Akava    
Alajärven kaupunki    
Alavuden kaupunki    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen AVI    
Forssan kaupunki    
Haminan kaupunki    
Heinolan kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Huittisten kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iisalmen kaupunki    
Ikaalisten kaupunki    
Imatran kaupunki    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen AVI    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Jämsän kaupunki    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kankaanpään kaupunki    
Kannuksen kaupunki    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Keuruun kaupunki    
Kiteen kaupunki    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestads stad    
Kuopion kaupunki    
Kurikan kaupunki    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Lahden kaupunki    
Laitilan kaupunki    
Lapin AVI    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Lieksan kaupunki    
Lohjan kaupunki    
Loimaan kaupunki    
Lounais-Suomen AVI    
Loviisan kaupunki    
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI    
Maa-ja metsätalousministeriö    
Maaseutupolitiikan neuvosto    
Mikkelin kaupunki    
MTK ry    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Nivalan kaupunki    
Nurmeksen kaupunki    
NYTKIS ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Paimion kaupunki    
Pargas stad    
Parkanon kaupunki    
Pieksämäen kaupunki    
Pietarsaaren kaupunki    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen AVI    
Porin kaupunki    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Raahen kaupunki    
Raseborgs stad    
Rauman kaupunki    
Riihimäen kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Saarijärven kaupunki    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
SAK ry    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Savonlinnan kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Sisäministeriö    
Someron kaupunki    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE ry    
STTK ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Yrittäjät    
Suonenjoen kaupunki    
Tampereen kaupunki    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta    
TEM/EOS    
TEM/IYR    
TEM/MAKO    
TEM/Ohjaus    
TEM/TTM    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki    
Ulkoministeriö    
Uudenkaupungin kaupunki    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken kaupunki    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Valtliovarain controller -toiminto    
Vammaisfoorumi    
Vantaan kaupunki    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Viitasaaren kaupunki    
Ylivieskan kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki